Daj za kućicu: Omogućimo bolji život deci koja žive na ulici ili žive u siromaštvu


komentara

Svako dete ima pravo na život, pravo da se razvija u potpunosti, pravo na zaštitu od štetnih uticaja, zlostavljanja i iskorišćavanja, pravo na potpuno učešće u porodičnom, kulturnom i društvenom životu.

Nažalost, mnoga deca u Nišu ne mogu da ostvare ova prava. Veliki broj dece, pretežno romske (ali ne isključivo) iz Niša i drugih gradova, prosi ili radi na ulici, a veliki je i broj dece koja žive u siromaštvu. Ta deca su u riziku od trgovine ljudima i lišena su prava na slobodno, srećno i bezbedno detinjstvo, na igru i na učenje.

Centar za devojke je zato pokrenuo DNEVNI CENTAR ZA DECU koja žive/rade/prose na ulici i/ili žive u siromaštvu i koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Cilj je da im pružimo podršku da nauče osnovne stvari, da doprinesemo njihovom osnaživanju da ostanu u školskom sistemu ili pođu u školu i radimo na sprečavanju trgovine decom.Dnevni centar za decu je sigurno mesto za decu uzrasta od 6 do 16 godina. Tu deca mogu da borave, odmore, sklone se sa ulice, utople ili sklone od kiše, hladnoće ili vrućine, da se druže, igraju, opuste, stiču osnovne veštine i znanja, presvuku, okupaju i pojedu nešto toplo. Dnevni centar je prilika da izađu iz začaranog kruga nasilja, trgovine ljudima i siromaštva – prilika da se osnaže i žive život koji zaslužuju.

Kako bi deca dobila adekvatnu podršku, a rezultati na polju borbe protiv trgovine decom bili vidljivi, potrebno je da rad Dnevnog centra bude kontinuiran, da poseduje sve neophodne  resurse, opremu i potrebne kapacitete. Upravo sada su nam potrebni:

→ Hrana: 104.000 RSD

→ Pribor za školu i kreativni rad:72.000 RSD

Da bismo ostvarili svoj cilj potrebno je da skupimo 176.000 RSD.Treba nam tvoja pomoć. Da, baš tvoja.

Sa 4.000 dinara, obezbedićemo ručak za jedno dete na mesečnom nivou.

Sa 6.000 dinara omogućićemo kupovinu školskog i kreativnog pribora za jedno dete.

Pozivamo te da budeš deo ove priče. Daj za kućicu uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije:Prikupljanjem sredstava omogućile bismo nabavku gorenavedenog kako bi deca u Dnevnom centru dobila obrok, podršku i siguran prostor za igru i edukaciju.

Daj za kućicu: Omogućimo bolji život deci koja žive na ulici ili žive u siromaštvu


komentara

459.249,00 RSD

donirano od 86 donatora za 40 dana

To je 261% od cilja od 176.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 283.249 RSD

Uspešno završen 29.11.2023 - 09.01.2024 (40 dana)

Svako dete ima pravo na život, pravo da se razvija u potpunosti, pravo na zaštitu od štetnih uticaja, zlostavljanja i iskorišćavanja, pravo na potpuno učešće u porodičnom, kulturnom i društvenom životu. Nažalost, mnoga deca u Nišu ne mogu da ostvare […]

Opis projekta

Svako dete ima pravo na život, pravo da se razvija u potpunosti, pravo na zaštitu od štetnih uticaja, zlostavljanja i iskorišćavanja, pravo na potpuno učešće u porodičnom, kulturnom i društvenom životu.

Nažalost, mnoga deca u Nišu ne mogu da ostvare ova prava. Veliki broj dece, pretežno romske (ali ne isključivo) iz Niša i drugih gradova, prosi ili radi na ulici, a veliki je i broj dece koja žive u siromaštvu. Ta deca su u riziku od trgovine ljudima i lišena su prava na slobodno, srećno i bezbedno detinjstvo, na igru i na učenje.

Centar za devojke je zato pokrenuo DNEVNI CENTAR ZA DECU koja žive/rade/prose na ulici i/ili žive u siromaštvu i koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Cilj je da im pružimo podršku da nauče osnovne stvari, da doprinesemo njihovom osnaživanju da ostanu u školskom sistemu ili pođu u školu i radimo na sprečavanju trgovine decom.Dnevni centar za decu je sigurno mesto za decu uzrasta od 6 do 16 godina. Tu deca mogu da borave, odmore, sklone se sa ulice, utople ili sklone od kiše, hladnoće ili vrućine, da se druže, igraju, opuste, stiču osnovne veštine i znanja, presvuku, okupaju i pojedu nešto toplo. Dnevni centar je prilika da izađu iz začaranog kruga nasilja, trgovine ljudima i siromaštva – prilika da se osnaže i žive život koji zaslužuju.

Kako bi deca dobila adekvatnu podršku, a rezultati na polju borbe protiv trgovine decom bili vidljivi, potrebno je da rad Dnevnog centra bude kontinuiran, da poseduje sve neophodne  resurse, opremu i potrebne kapacitete. Upravo sada su nam potrebni:

→ Hrana: 104.000 RSD

→ Pribor za školu i kreativni rad:72.000 RSD

Da bismo ostvarili svoj cilj potrebno je da skupimo 176.000 RSD.Treba nam tvoja pomoć. Da, baš tvoja.

Sa 4.000 dinara, obezbedićemo ručak za jedno dete na mesečnom nivou.

Sa 6.000 dinara omogućićemo kupovinu školskog i kreativnog pribora za jedno dete.

Pozivamo te da budeš deo ove priče. Daj za kućicu uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije:Prikupljanjem sredstava omogućile bismo nabavku gorenavedenog kako bi deca u Dnevnom centru dobila obrok, podršku i siguran prostor za igru i edukaciju.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar za devojke Website:  http://www.centarzadevojke.org.rs Kontakt:  centarzadevojke@gmail.com

Centar za devojke je osnovan 15. aprila 1998. godine, na inicijativu dve volonterke SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja. Cilj osnivanja Centra za devojke je bio da se kroz edukaciju i emancipaciju mladih žena radi na unapređivanju njihovog položaja u društvu. U Centru za devojke je u proteklih 20 godina urađeno dosta projekata, koji su obuhvatali SOS telefon, sastajalište, radionice, predavanja, psihološku pomoć, feminističko-aktivističko pozorište, festival. Tri glavne teme na kojima se radi su: prevencija nasilje nad devojkama, prevencija trgovine ljudima/devojkama i žensko zdravlje. Ciljna grupa su devojke od 11 do 40 godina. Centar za devojke je deo mreža : AT mreže i Mreže žena protiv nasilja.

Jelena Jovanović1.000,00 RSD

Svetlana Saric2.000,00 RSD

Đurica Stojanović1.250,00 RSD

Srđan Stojanovski2.000,00 RSD

Svetlana Tomić2.000,00 RSD

Daniela Kostov-Pejčev2.000,00 RSD

Anamarija Tumbas1.928,00 RSD

Danijela Radosevic1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Vjekoslav Vuković2.000,00 RSD

Galina Maksimović2.000,00 RSD

Jelena Jocić2.000,00 RSD

Sara Plazinić10.000,00 RSD

Dario Nikolić10.000,00 RSD

Ana Drašković1.000,00 RSD

Jelena Preradević Stevanović90.000,00 RSD

Danijela Živković6.000,00 RSD

Nikola Dušan Majstorović36.000,00 RSD

Tatjana Obradovic Tosic5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Nikita Kulichenko11.700,00 RSD

Isidora Petrovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Kirill Kupriianov10.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Predrag Momčilović2.000,00 RSD

Jelena Prljevic1.000,00 RSD

Evgenii Nikolaev3.000,00 RSD

Jelena Virijević2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

ROZA Udruženje za radna prava žena3.000,00 RSD

Nikola Mihajlović500,00 RSD

Smiljka Tomanović2.000,00 RSD

Maja Jovanović1.000,00 RSD

Tanja Ignjatović6.000,00 RSD

Silvana Spasić1.000,00 RSD

Jelena Manić4.000,00 RSD

Vladimir Matović6.000,00 RSD

Miljana Miljković5.000,00 RSD

Danijel Miler4.000,00 RSD

Nikolay Pirogov5.000,00 RSD

Ivana Pedović 3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Sergei Kolchanov1.000,00 RSD

Ruslan Abishev1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Dmitrii Rogovtsov2.000,00 RSD

Oleg Sekachev500,00 RSD

Antonina Mamaeva2.000,00 RSD

Sergey Chernov11.700,00 RSD

Sergei Beltiukov2.000,00 RSD

Anonimno25.000,00 RSD

Vladislav Trifonov5.000,00 RSD

Dragana Siridzanski5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Aleksandra Ranđić1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Marko Milanovic5.000,00 RSD

Tanja Bjelanovic2.000,00 RSD

Tijana Savic2.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Valerii Ovchinnikov20.000,00 RSD

Dragica Reljanovic3.000,00 RSD

Olga Boiko2.000,00 RSD

Svetlana Nikolić5.000,00 RSD

Anonimno1.171,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Ivana Bojić1.000,00 RSD

Danijela Nikolić3.000,00 RSD

Danijela Živković4.000,00 RSD

Aleksandra Žikić3.000,00 RSD

Senka Žugić1.500,00 RSD

Miomira Milkić-Vučković10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milan Zarkovic3.000,00 RSD

Tatjana Nikolić10.000,00 RSD

Marta Stanojević10.000,00 RSD

Maja Delibasic 3.000,00 RSD

Dunja Ćorlomanović 1.000,00 RSD