Galerije i muzeji na dlanu: podržite digitalizaciju izložbi širom Srbije!


komentara

"Izložba je bila izvanredna, šteta što nema načina da je još jednom vidimo…"

"Veoma me interesuje ta izložba, ali živim u inostranstvu…"

To su samo neke od često ponavljanih rečenica koje izgovaraju ljubitelji galerijskih i muzejskih programa, zainteresovana publika iz drugih gradova i mesta, a posebno naša dijaspora, koja izražava želju da prati kulturna dešavanja u Srbiji ali je u tome uglavnom onemogućena. Te su rečenice gotovo neshvatljive u eri elektronskih medija, digitalizacije i interneta – svih onih komunikacijskih alata koji na jednostavan način rešavaju tu vrstu problema.

Kako? 

Sa ciljem da nacionalno kulturno nasleđe i izložbenu delatnosti približimo najširoj publici, pre 12  godina pokrenuli smo sajt Galerije i muzeji koji se bavi virtuelizacijom izložbi.


Ovim projektom želimo da aktivno učestvujemo u projektu digitalizacije i virtuelizacije izložbi i postavki kojima se popularizuju nacionalna, istorijska, etnografska, naučna i kulturna dobra, da ih približimo i onom delu publike koji je prostorno i vremenski van mogućnosti da im lično prisustvuje. Veliki deo pažnje u tome usmeravamo ka našoj dijaspori.Osnovni ciljevi projekta su predstavljanje nacionalne kulturne baštine kako stručnoj stručnoj tako  i široj publici. Istovremeno, to znači negovanje i očuvanje vrednosti na polju kulture i tradicije i njihovo reprezentovanje ne samo u državi, već i u regionu, ali i šire, što podrazumeva:

→ digitalizacije izložbi primenom novih tehnologija u skladu sa svetskim muzejskim standardima,

→ sistemska dostupnost digitalizovanog kulturnog nasleđa sa izložbi stručnoj javnosti i široj publici,

→ kreiranje online baze realizovanih izložbi (arhiva),

→ kreiranje kulturnog digitalnog vodiča kroz galerije

→ jačanje kulturnih potencijala,

→ povezivanje kulture i turizma,

→ dostupnost izložbi dijaspori i stranim kulturno-naučnim radnicima,

→ povećavanje interesovanja za nacionalnu kulturu,

→ uključivanje u svetske tokove.

U prethodnom periodu, realizovali smo preko 50 projekata virtuelizacije.

BUDŽET

Za nastavak aktivnosti potrebno je da sakupimo 1.498.000 RSD koji će biti upotrebljeni na sledeći način:

→ Redizajn i optimizacija sajta: 150.000 RSD

→ Redizajn i optimizacija Android i iOS aplikacije: 230.000 RSD

→ Optimizacija arhivskih izložbi kako bi bile aktuelne i vidljive na VR uređajima 65 izložbi: 8.200 RSD x 65 = 533.000 RSD

→ Kreiranje 5 novih virtuelnih tura izložbi: 117.000 RSD x 5 = 585.000 RSD      Pozivamo vas da donirate i doprinesete vidljivosti i dostupnosti izložbi širom Srbije!

Možete pomoći na nekoliko načina:

→ Donacijom putem platforme Donacije.rs

→ Donacijom na tekući račun Udruženja:→ Deljenjem naših objava i poziva sa prijateljima i poznanicima.

Galerije i muzeji na dlanu: podržite digitalizaciju izložbi širom Srbije!


komentara

6.000,00 RSD

donirano od 1 donatora za 187 dana

To je 0% od cilja od 1.498.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 1.492.000 RSD

Završen 20.12.2023 - 15.04.2024 (116 dana)

“Izložba je bila izvanredna, šteta što nema načina da je još jednom vidimo…” “Veoma me interesuje ta izložba, ali živim u inostranstvu…” To su samo neke od često ponavljanih rečenica koje izgovaraju ljubitelji galerijskih i muzejskih programa, zainteresovana publika iz […]

Opis projekta

"Izložba je bila izvanredna, šteta što nema načina da je još jednom vidimo…"

"Veoma me interesuje ta izložba, ali živim u inostranstvu…"

To su samo neke od često ponavljanih rečenica koje izgovaraju ljubitelji galerijskih i muzejskih programa, zainteresovana publika iz drugih gradova i mesta, a posebno naša dijaspora, koja izražava želju da prati kulturna dešavanja u Srbiji ali je u tome uglavnom onemogućena. Te su rečenice gotovo neshvatljive u eri elektronskih medija, digitalizacije i interneta – svih onih komunikacijskih alata koji na jednostavan način rešavaju tu vrstu problema.

Kako? 

Sa ciljem da nacionalno kulturno nasleđe i izložbenu delatnosti približimo najširoj publici, pre 12  godina pokrenuli smo sajt Galerije i muzeji koji se bavi virtuelizacijom izložbi.


Ovim projektom želimo da aktivno učestvujemo u projektu digitalizacije i virtuelizacije izložbi i postavki kojima se popularizuju nacionalna, istorijska, etnografska, naučna i kulturna dobra, da ih približimo i onom delu publike koji je prostorno i vremenski van mogućnosti da im lično prisustvuje. Veliki deo pažnje u tome usmeravamo ka našoj dijaspori.Osnovni ciljevi projekta su predstavljanje nacionalne kulturne baštine kako stručnoj stručnoj tako  i široj publici. Istovremeno, to znači negovanje i očuvanje vrednosti na polju kulture i tradicije i njihovo reprezentovanje ne samo u državi, već i u regionu, ali i šire, što podrazumeva:

→ digitalizacije izložbi primenom novih tehnologija u skladu sa svetskim muzejskim standardima,

→ sistemska dostupnost digitalizovanog kulturnog nasleđa sa izložbi stručnoj javnosti i široj publici,

→ kreiranje online baze realizovanih izložbi (arhiva),

→ kreiranje kulturnog digitalnog vodiča kroz galerije

→ jačanje kulturnih potencijala,

→ povezivanje kulture i turizma,

→ dostupnost izložbi dijaspori i stranim kulturno-naučnim radnicima,

→ povećavanje interesovanja za nacionalnu kulturu,

→ uključivanje u svetske tokove.

U prethodnom periodu, realizovali smo preko 50 projekata virtuelizacije.

BUDŽET

Za nastavak aktivnosti potrebno je da sakupimo 1.498.000 RSD koji će biti upotrebljeni na sledeći način:

→ Redizajn i optimizacija sajta: 150.000 RSD

→ Redizajn i optimizacija Android i iOS aplikacije: 230.000 RSD

→ Optimizacija arhivskih izložbi kako bi bile aktuelne i vidljive na VR uređajima 65 izložbi: 8.200 RSD x 65 = 533.000 RSD

→ Kreiranje 5 novih virtuelnih tura izložbi: 117.000 RSD x 5 = 585.000 RSD      Pozivamo vas da donirate i doprinesete vidljivosti i dostupnosti izložbi širom Srbije!

Možete pomoći na nekoliko načina:

→ Donacijom putem platforme Donacije.rs

→ Donacijom na tekući račun Udruženja:→ Deljenjem naših objava i poziva sa prijateljima i poznanicima.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje "Digital Innovation Solutions" Website:  https://digitalinnovation.rs/ Kontakt:  vrphototeam@gmail.com

Udruženja građana „Digital Innovation Solutions“ bavi se edukacijom i podrškom razvoju znanja i veština povezanih sa informaciono multimedijalnim tehnologijama, kao i razvijanjem i promocijom inovativnih tehnologija. Ciljevi udruženja su: bezbednost i sigurnost (društvene mreže, zaštita od svih vidova nasilja, mobinga); organizovanje umetničkih, muzičkih, etnomuzikoloških i drugih stručnih edukatvinih radionica, seminara i kongresa sa ciljem promovisanja i upoznavanja građana sa tradicijom, kulturom i umetnošću; unapređivanje i razvoj srpske i balkanske kulture i umetnosti u Srbiji i inostranstvu; očuvanje i negovanje tradicije, kulture i umetnosti; edukacija preduzetnika i ostalih privrednih subjekata, sa ciljem korišćenja Google digitalnih alata za promociju proizvoda i usluga na Google mapama; promocija, edukacija i podrška razvoju znanja i veština povezanih sa informaciono multimedijalnim tehnologijama; razvijanje inovativnih tehnologija, promocija informatičkih tehnologija sa ciljem povećavanja vidljivosti privrednih subjekata na Google mapi.