PODRŽIMO MEĐUNARODNU STUDENTSKU NEDELJU U BEOGRADU 2023


komentara

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

IZVEŠTAJ

Posetioci ovogodišnje Međunarodne studentske nedelje u Beogradu su imali priliku da budu deo nekoliko raznovrsnih događaja.

Srpski dan je celodnevni događaj održan 19. jula, realizovan iz dva dela – predstava i narodno veselje. Tokom dana održana je predstava gde je organizacioni tim kroz kratke skečeve predstavio srpske narodne običaje na šaljiv način. Kako izgleda proslava svadbe, pucanja u jabuku, hvatanja bidermajera; potom kako se u narodu proslavlja rođenje deteta cepanjem očeve majice; otkup mlade i još mnogo narodnih običaja.Nakon predstave, učesnici na festivalu zaputili su se nazad, ka domu „Petar Drapšin“, gde su učesnici mogli da se pripreme za srpsko tradicionalno veče. U večernjim satima, učesnici su se uputili ka kafani „Jedno mesto“ gde ih je čekao Folklorni ansambl „Lada“ koji je izveo srpske narodne igre i pesme. Nakon toga su se pridružili i učesnici koji su uz akustičnu narodnu muziku igrali i iskusili kako to izgleda zabavljati se na srpski način.Događaj Countryfair, odnosno Sajam država održan je 18. jula u prostoru „Flag&Sparrow“ gde su učesnici festivala predstavljali svoju državu kroz različite kulinarske specijalitete, domaće proizvode, tradicionalne predmete i muziku, a oni najmotivisaniji su i obukli svoja tradicionalna odela.Prolaznici su imali priliku da degustiraju izloženu hranu, slušaju prezentaciju o svakoj državi i nauče zanimljivostio različitim kulturama. Države koje su bile predstavljene na Sajmu država su Alžir, Belorusija, Brazil, Češka, Gvatemala, Indonezija, Gruzija, Egipat, Irska, Kazahstan, Italija, Meksiko, Lihtenštajn, Pakistan, Turska, Rumunija, Maroko, Poljska, Slovačka, Ukrajina, Slovenija, Urugvaj, Sirija, Palestina, Liban, sve države na Balkanu, Španija, Nemačka, Azerbejdžan, itd.Radionice su se održavale svakog dana od 18. do 22. jula i na svakoj radionici je bilo po 10 učesnika koji su sa svojim vodičima (na festivalu poznati kao GG – GroupGuide) pratili radionice.Radionice su, svaka na svoj način, razrađivale krovnu temu, te je održano 10 ciklusa radionica, sa sledećim temama – Body language, Digital future, Film, Professional communication,Game development, Performing arts, Self/Talk, Comic crafting, Media i Dance. Finalni produkt svih deset radionica učesnici su sa svojim moderatorima predstavili na Ceremoniji zatvaranja festivala.Ceremonija zatvaranja (ClosingCeremony) je događaj koji je održan 23. jula u prostoru Centra za kulturu „Vlada Divljan“. Kao što je i prethodno rečeno, na Ceremoniji zatvaranja svaka radionica je predstavila produkte svog rada na festivalu.Tako smo dobili različite produkte, od poruka do kojih su učesnici došli tokom radionica, stripova koje su napravili, pa sve do filma, koreografije koju je izvela Dance radionica i performansa koji je sačinjavao različite vidove umetnosti. Na kraju je predstavljen organizacioni tim koji je radio na festivalu u toku prethodne godine, a zatim su sledile i fotografije učesnika, organizatora, moderatora i volontera.###

UPDATE [1. JUN 2023. GODINE]

Na naše veliko zadovoljstvo, prvobitni cilj od 150.000 RSD je ostvaren malo pre roka! Zahvaljujući vašoj podršci i velikom interesovanju da doprinesete održavanju ovogodišnjeg festivala, odlučili smo se da produžimo kampanju i povećamo cilj na 200.000 RSD. Dodatna sredstva će doprineti održavanju najemotivnijeg događaja na festvalu - CEREMONIJI ZATVARANJA.

Svečana ceremonija zatvaranja se održava u značajnim ustanovama kulture, a predstavlja najemotivniji događaj u okviru našeg festivala. Tokom ceremonije učesnici prezentuju sve što su naučili i zajednički stvorili tokom edukativnih radionica.

Dodatnih 50.000 RSD biće upotrebljeno za zakup prostora za ceremoniju zatvaranja.

###

„Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 16. do 24. jula 2023. godine i okuplja preko 250 ljudi iz celog sveta, uključujući učesnike, volontere, predavače i organizacioni tim.

Cilj festivala je da zbliži mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica, kroz koje će moći da dođu do novih saznanja i razmene ideje.

Danas, komunikacija postaje sve veći deo života mladih i jedna od ključnih veština za budućnost, te je krovna tema ovogodišnjeg festivala: „Budućnost komunikacije“.Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i kulturnog segmenta. U okviru edukativnog dela će biti organizovane 10 radionica iz oblasti komunikacije. Kulturni segment se sastoji iz pet događaja kulturno-umetničkog karaktera, a od kojih su najatraktivniji „Srpski dan“ i „Sajam država“.

„Srpski dan“ je namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije i kulture. Tokom dana će se učesnici upoznati sa srpskim običajima kroz različite aktivnosti kao što je interaktivna predstava, a tokom večeri će im se približiti srpska kultura kroz pesmu, sevdah i kulinarske specijalitete.

„Sajam država“ je živopisan i uzbudljiv događaj na kojem se okupljaju učesnici iz različitih zemalja širom sveta kako bi predstavili svoju kulturu i proizvode. Sajam pruža priliku posetiocima da dožive i upoznaju kulture iz celog sveta. Uključujući i ostale štandove, i Srbija ima svoj štand pomoću kojeg težimo da adekvatno predstavimo našu kulturu i bogatu trpezu kulinarskih specijaliteta.Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo novčana sredstva za događaje „Srpski dan“ i „Sajam država“. Podržite naše događaje u vidu uplate, robnom donacijom ili deljenjem informacija o kampanji kako bismo učesnicima predstavili našu zemlju u najlepšem svetlu.

Za uplate na tekući račun:BUDŽET:

→ Iznajmljivanje prostora: 90.000 RSD (Srpski dan - 45.000 RSD i Sajam država - 45.000 RSD)

→ Ketering za Srpski dan: 15.000 RSD

→ Štandovi za Sajam država: 25.000 RSD

→ Štampa promotivnog materijala: 20.000 RSD

UKUPNO: 150.000 RSD

##############################################

SUPPORT INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE 2023

"The International Student Week in Belgrade (ISWiB)" is a festival for young people aged 18 to 30, traditionally held since 2006 under the auspices of the organization "World Youth Wave". The festival will be held from July 16 to 24, 2023, and will bring together over 250 people from all over the world, including participants, volunteers, lecturers, and the organizing team.

The aim of the festival is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing and several diverse thematic workshops, where they can acquire new knowledge and exchange ideas.

Today, communication is becoming an increasingly important part of young people's lives and one of the key skills for the future. That’s why the overarching theme of this year's festival is "The Future of Communication".

The festival consists of an educational and a cultural segment. The educational part will feature 10 workshops in the field of communication. The cultural segment consists of 5 cultural and artistic events, of which the most attractive are "Serbian Day" and "Country fair".

"Serbian Day" is dedicated to promoting the culture, customs, and values of Serbia's rich history and culture. During the day, participants will get to know Serbian customs through various activities such as interactive performances, while in the evening they will be introduced to Serbian culture through song and culinary cuisine.

"Country fair" is a vibrant and exciting event where participants from different countries around the world gather to present their culture and products. The fair provides participants with an opportunity to experience and learn about cultures from all over the world. Including other stands, Serbia has its own stand through which we strive to adequately represent our culture and rich cuisine of culinary specialties.

We need your help to raise funds for the events "Serbian Day" and "Country fair". Support our events by donating funds, goods or sharing information about the campaign so that we can represent our country in the best possible light to the participants.

BUDGET:

Venue rental: RSD 90.000 (Serbian Day - RSD 45.000 and Country fair - RSD 45.000)

Catering for Serbian Day: RSD 15.000

Fair stands for the Country fair: RSD 25.000

Printing of the promotional materials: RSD 20.000

TOTAL: RSD 150.000

PODRŽIMO MEĐUNARODNU STUDENTSKU NEDELJU U BEOGRADU 2023


komentara

175.727,00 RSD

donirano od 36 donatora za 59 dana

To je 88% od cilja od 200.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 24.273 RSD

Uspešno završen 18.04.2023 - 17.06.2023 (59 dana)

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH// IZVEŠTAJ Posetioci ovogodišnje Međunarodne studentske nedelje u Beogradu su imali priliku da budu deo nekoliko raznovrsnih događaja. Srpski dan je celodnevni događaj održan 19. jula, realizovan iz dva dela – predstava i narodno veselje. Tokom dana […]

Opis projekta

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

IZVEŠTAJ

Posetioci ovogodišnje Međunarodne studentske nedelje u Beogradu su imali priliku da budu deo nekoliko raznovrsnih događaja.

Srpski dan je celodnevni događaj održan 19. jula, realizovan iz dva dela – predstava i narodno veselje. Tokom dana održana je predstava gde je organizacioni tim kroz kratke skečeve predstavio srpske narodne običaje na šaljiv način. Kako izgleda proslava svadbe, pucanja u jabuku, hvatanja bidermajera; potom kako se u narodu proslavlja rođenje deteta cepanjem očeve majice; otkup mlade i još mnogo narodnih običaja.Nakon predstave, učesnici na festivalu zaputili su se nazad, ka domu „Petar Drapšin“, gde su učesnici mogli da se pripreme za srpsko tradicionalno veče. U večernjim satima, učesnici su se uputili ka kafani „Jedno mesto“ gde ih je čekao Folklorni ansambl „Lada“ koji je izveo srpske narodne igre i pesme. Nakon toga su se pridružili i učesnici koji su uz akustičnu narodnu muziku igrali i iskusili kako to izgleda zabavljati se na srpski način.Događaj Countryfair, odnosno Sajam država održan je 18. jula u prostoru „Flag&Sparrow“ gde su učesnici festivala predstavljali svoju državu kroz različite kulinarske specijalitete, domaće proizvode, tradicionalne predmete i muziku, a oni najmotivisaniji su i obukli svoja tradicionalna odela.Prolaznici su imali priliku da degustiraju izloženu hranu, slušaju prezentaciju o svakoj državi i nauče zanimljivostio različitim kulturama. Države koje su bile predstavljene na Sajmu država su Alžir, Belorusija, Brazil, Češka, Gvatemala, Indonezija, Gruzija, Egipat, Irska, Kazahstan, Italija, Meksiko, Lihtenštajn, Pakistan, Turska, Rumunija, Maroko, Poljska, Slovačka, Ukrajina, Slovenija, Urugvaj, Sirija, Palestina, Liban, sve države na Balkanu, Španija, Nemačka, Azerbejdžan, itd.Radionice su se održavale svakog dana od 18. do 22. jula i na svakoj radionici je bilo po 10 učesnika koji su sa svojim vodičima (na festivalu poznati kao GG – GroupGuide) pratili radionice.Radionice su, svaka na svoj način, razrađivale krovnu temu, te je održano 10 ciklusa radionica, sa sledećim temama – Body language, Digital future, Film, Professional communication,Game development, Performing arts, Self/Talk, Comic crafting, Media i Dance. Finalni produkt svih deset radionica učesnici su sa svojim moderatorima predstavili na Ceremoniji zatvaranja festivala.Ceremonija zatvaranja (ClosingCeremony) je događaj koji je održan 23. jula u prostoru Centra za kulturu „Vlada Divljan“. Kao što je i prethodno rečeno, na Ceremoniji zatvaranja svaka radionica je predstavila produkte svog rada na festivalu.Tako smo dobili različite produkte, od poruka do kojih su učesnici došli tokom radionica, stripova koje su napravili, pa sve do filma, koreografije koju je izvela Dance radionica i performansa koji je sačinjavao različite vidove umetnosti. Na kraju je predstavljen organizacioni tim koji je radio na festivalu u toku prethodne godine, a zatim su sledile i fotografije učesnika, organizatora, moderatora i volontera.###

UPDATE [1. JUN 2023. GODINE]

Na naše veliko zadovoljstvo, prvobitni cilj od 150.000 RSD je ostvaren malo pre roka! Zahvaljujući vašoj podršci i velikom interesovanju da doprinesete održavanju ovogodišnjeg festivala, odlučili smo se da produžimo kampanju i povećamo cilj na 200.000 RSD. Dodatna sredstva će doprineti održavanju najemotivnijeg događaja na festvalu - CEREMONIJI ZATVARANJA.

Svečana ceremonija zatvaranja se održava u značajnim ustanovama kulture, a predstavlja najemotivniji događaj u okviru našeg festivala. Tokom ceremonije učesnici prezentuju sve što su naučili i zajednički stvorili tokom edukativnih radionica.

Dodatnih 50.000 RSD biće upotrebljeno za zakup prostora za ceremoniju zatvaranja.

###

„Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 16. do 24. jula 2023. godine i okuplja preko 250 ljudi iz celog sveta, uključujući učesnike, volontere, predavače i organizacioni tim.

Cilj festivala je da zbliži mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica, kroz koje će moći da dođu do novih saznanja i razmene ideje.

Danas, komunikacija postaje sve veći deo života mladih i jedna od ključnih veština za budućnost, te je krovna tema ovogodišnjeg festivala: „Budućnost komunikacije“.Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i kulturnog segmenta. U okviru edukativnog dela će biti organizovane 10 radionica iz oblasti komunikacije. Kulturni segment se sastoji iz pet događaja kulturno-umetničkog karaktera, a od kojih su najatraktivniji „Srpski dan“ i „Sajam država“.

„Srpski dan“ je namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije i kulture. Tokom dana će se učesnici upoznati sa srpskim običajima kroz različite aktivnosti kao što je interaktivna predstava, a tokom večeri će im se približiti srpska kultura kroz pesmu, sevdah i kulinarske specijalitete.

„Sajam država“ je živopisan i uzbudljiv događaj na kojem se okupljaju učesnici iz različitih zemalja širom sveta kako bi predstavili svoju kulturu i proizvode. Sajam pruža priliku posetiocima da dožive i upoznaju kulture iz celog sveta. Uključujući i ostale štandove, i Srbija ima svoj štand pomoću kojeg težimo da adekvatno predstavimo našu kulturu i bogatu trpezu kulinarskih specijaliteta.Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo novčana sredstva za događaje „Srpski dan“ i „Sajam država“. Podržite naše događaje u vidu uplate, robnom donacijom ili deljenjem informacija o kampanji kako bismo učesnicima predstavili našu zemlju u najlepšem svetlu.

Za uplate na tekući račun:BUDŽET:

→ Iznajmljivanje prostora: 90.000 RSD (Srpski dan - 45.000 RSD i Sajam država - 45.000 RSD)

→ Ketering za Srpski dan: 15.000 RSD

→ Štandovi za Sajam država: 25.000 RSD

→ Štampa promotivnog materijala: 20.000 RSD

UKUPNO: 150.000 RSD

##############################################

SUPPORT INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE 2023

"The International Student Week in Belgrade (ISWiB)" is a festival for young people aged 18 to 30, traditionally held since 2006 under the auspices of the organization "World Youth Wave". The festival will be held from July 16 to 24, 2023, and will bring together over 250 people from all over the world, including participants, volunteers, lecturers, and the organizing team.

The aim of the festival is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing and several diverse thematic workshops, where they can acquire new knowledge and exchange ideas.

Today, communication is becoming an increasingly important part of young people's lives and one of the key skills for the future. That’s why the overarching theme of this year's festival is "The Future of Communication".

The festival consists of an educational and a cultural segment. The educational part will feature 10 workshops in the field of communication. The cultural segment consists of 5 cultural and artistic events, of which the most attractive are "Serbian Day" and "Country fair".

"Serbian Day" is dedicated to promoting the culture, customs, and values of Serbia's rich history and culture. During the day, participants will get to know Serbian customs through various activities such as interactive performances, while in the evening they will be introduced to Serbian culture through song and culinary cuisine.

"Country fair" is a vibrant and exciting event where participants from different countries around the world gather to present their culture and products. The fair provides participants with an opportunity to experience and learn about cultures from all over the world. Including other stands, Serbia has its own stand through which we strive to adequately represent our culture and rich cuisine of culinary specialties.

We need your help to raise funds for the events "Serbian Day" and "Country fair". Support our events by donating funds, goods or sharing information about the campaign so that we can represent our country in the best possible light to the participants.

BUDGET:

Venue rental: RSD 90.000 (Serbian Day - RSD 45.000 and Country fair - RSD 45.000)

Catering for Serbian Day: RSD 15.000

Fair stands for the Country fair: RSD 25.000

Printing of the promotional materials: RSD 20.000

TOTAL: RSD 150.000

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ Website:  https://worldyouthwave.org/home/ Kontakt:  

Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ osnovano je 24. oktobra 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa osnovnom misijom da afirmiše i promoviše međunarodnu saradnju i interkulturalnu razmenu kroz sisteme neformalnog, formalnog i informalnog obrazovanja. Organizaciju je osnovala grupa studenata i postdiplomaca koji su bili motivisani iskustvima stečenim na međunarodnim konferencijama i festivalima, ali koji su istovremeno posedovali prethodno stečena iskustva aktivnim učešćem u nevladinom sektoru.

Marina Katic11.727,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Natalija Stojiljkovic 5.000,00 RSD

Nevena Zecevic1.000,00 RSD

Anonimno60.000,00 RSD

Anastasija Belacevic2.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Veljko Vasic10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Jovana Jovic1.000,00 RSD

Veselin Jovic1.000,00 RSD

Jelena Carevic3.000,00 RSD

Andjela Mikovic1.000,00 RSD

Petar Pusic2.000,00 RSD

Mihailo Djordjevic1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nikola Vukcevic2.000,00 RSD

Damjan Spasojevic1.000,00 RSD

Aleksandra Savic10.000,00 RSD

Andrija Suberic5.000,00 RSD

Strahinja Rodic5.000,00 RSD

Nebojsa Ristovic5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Yettou Youcef2.000,00 RSD

Milos Norge3.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Katarina Grujicic3.000,00 RSD

Earl Simmons5.000,00 RSD

Nikola Kocic1.000,00 RSD

Milos Tomic10.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Biljana Dotlic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD