LICEULICE: Pretplatimo se i podržimo 10 teško zapošljivih žena


komentara

Ako ste bar jednom na beogradskim i novosadskim ulicama sreli ulične prodavce novina u plavo-narandžastim prslucima - onda sigurno znate šta je LICEULICE.

Mi već 8 godina finansijski osnažujemo stotine marginalizovanih sugrađana i sugrađanki. Ipak, 80% naših prodavaca su muškarci jer prodaja na ulici nije uvek sigurna i održiva opcija za mnoge žene. Zato LICEULICE ima novi zadatak - da u svoje programe podrške uključi više žena. Postanite prijatelj fonda LICEULICE i direktno doprinesite promeni u životima naših korisnica.

Prikupljamo 500.000 dinara koje će nam omogućiti da do kraja godine obučimo i uposlimo 10 žena na svim poslovima koji se tiču pretplata na samom magazinu.Uspešna kampanja omogućiće nam da do kraja 2018. godine kupimo potrebnu opremu, obučimo i angažujemo 10 žena i devojaka koje će obavljati sve poslove oko pripreme pretplata i povećati broj magazina koji se dnevno šalje za 150%.

Svako ko nas bude podržao, dobija nešto za uzvrat i postaje deo našeg Wall of fame/Zida slavnih - sekcije našem sajtu gde će biti fotografije svih podržavalaca kampanje. Za sve vas koji se odlučite da nas podržite bez da naručite pretplatu - poklonićemo vam jedan broj magazina i naš LICEULICE magnet za frižider, kao znak zahvalnosti.

O fondu Liceulice saznajte više na: www.liceulice.orgVeć 8 godina, fond LICEULICE počeo je da pomaže onima koji najteže dolaze do posla, vodeći se principima socijalnog preduzetništva. Ljudi sa kojima radimo suočavaju se s raznovrsnim problemima, od fizičkog i mentalnog invaliditeta, preko beskućništva, dugotrajne nezaposlenosti, borbe s bolestima zavisnosti ili su korisnici psihijatrijskih usluga. Pomažemo onima kojima je to najpotrebnije tako što im pružamo posao, sigurnost i socijalizaciju kakvu mnogi od njih nisu imali.Međutim, nismo se zaustavili na tome. Svakodnevnim sastancima i okupljanjima u našim prostorijama održavamo bliske veze s prodavcima kojima nudimo različite vrste psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja, treninge i radionice namenjene unapređenju komunikacionih veština, finansijskom opismenjavanju, itd.Verujemo da je mogućnost da se zaradi ključni korak na putu ka stabilnosti i boljem životu i zbog toga smo odabrali aktivni metod podrške, umesto zadovoljavanja pukom humanitarnom pomoći, koja sama po sebi ne rešava problem.

Sada imamo novi zadatak - da pojačamo programe koji su namenjeni ženama, jer prodaja na ulici nije uvek sigurna i održiva opcija za mnoge od njih. I tu nam treba vaša podrška, a evo kako ćemo iskoristiti novac od kampanje…

[IZVEŠTAJ - 7. mart]

Kako je kroz kampanju sakupljeno 133.000 dinara više od planiranog, to znači da će umesto za 150%, broj magazina koji se šalju biti povećan za 177%.  Ovaj novac će biti iskorišćen za povećanje dnevnica za žene, kao i za dodatnu psihosocijalnu podršku, odnosno treninge u zavisnosti od njihovih trenutnih potreba.

Aktivnosti realizovane nakon kampanje:
- Slanje zahvalnica donatorima/prvi izveštaj: kraj oktobra/početak novembra
- Slanje nagrada: početak novembra, pa svakog meseca, u zavisnosti od nagrade
- Plan radionica/treninga za žene: sredina oktobra
- Prvi razgovor i obuka sa korisnicama: kraj oktobra
- Plan treninga za korisnice: kraj oktobra
- Treninzi i psihosocijalne radionice: od novembra 1 nedeljno

Do kraja 2018. godine u ovaj program uključeno je 10 žena iz različitih vulnerabilnih grupa. LICEULICE ima detaljne procedure za rad sa korisnicima, koje smo primenili i u ovom projektu – od čuvanja podataka i informacija o korisnicima/cama, preko poverljivosti o podeljenim iskustvima na sastancima/radionicama sa socijalnim radnicima i psiholozima, do pripreme i realizacije individualnih planova korisnika/ca.

U periodu novembar/decembar – realizovano je:
- 10 radionica na temu psihosocijalne podrške
- mentorska podrška tokom čitavog ovog perioda, koja podrazumeva praćenje napretka korisnica, dostupnost mentorke za individualne i/ili grupne razgovore na svakodnevnom nivou, u trajanju od 3 sata
- kupljena je oprema za realizaciju pakovanja i slanja pretplata (koverte, papir, markice, itd)
- isproducirana su 2 broja magazina
- grupno pakovanje i slanje pretplata (kao i poklona za donatore) organizuje se na redovnom nivou od novembra meseca. Do kraja godine, broj pretplatnika, odnosno broj magazina koji se pakuju i šalju je - 372.

Naglašavamo da ovo nije jednokratna već kontinuirana aktivnost, koja je planirana da se dodatno unapređuje i razvija u narednom periodu. Sve korisnice su dobijale i dobijaće i ubuduće dnevnice za pakovanje, nakon svakog realizovanog pakovanja.

LICEULICE: Pretplatimo se i podržimo 10 teško zapošljivih žena


komentara

631.800,00 RSD

donirano od 158 donatora za 32 dana

To je 126% od cilja od 500.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 131.800 RSD

Uspešno završen 12.09.2018 - 15.10.2018 (32 dana)

Ako ste bar jednom na beogradskim i novosadskim ulicama sreli ulične prodavce novina u plavo-narandžastim prslucima – onda sigurno znate šta je LICEULICE. Mi već 8 godina finansijski osnažujemo stotine marginalizovanih sugrađana i sugrađanki. Ipak, 80% naših prodavaca su muškarci […]

Opis projekta

Ako ste bar jednom na beogradskim i novosadskim ulicama sreli ulične prodavce novina u plavo-narandžastim prslucima - onda sigurno znate šta je LICEULICE.

Mi već 8 godina finansijski osnažujemo stotine marginalizovanih sugrađana i sugrađanki. Ipak, 80% naših prodavaca su muškarci jer prodaja na ulici nije uvek sigurna i održiva opcija za mnoge žene. Zato LICEULICE ima novi zadatak - da u svoje programe podrške uključi više žena. Postanite prijatelj fonda LICEULICE i direktno doprinesite promeni u životima naših korisnica.

Prikupljamo 500.000 dinara koje će nam omogućiti da do kraja godine obučimo i uposlimo 10 žena na svim poslovima koji se tiču pretplata na samom magazinu.Uspešna kampanja omogućiće nam da do kraja 2018. godine kupimo potrebnu opremu, obučimo i angažujemo 10 žena i devojaka koje će obavljati sve poslove oko pripreme pretplata i povećati broj magazina koji se dnevno šalje za 150%.

Svako ko nas bude podržao, dobija nešto za uzvrat i postaje deo našeg Wall of fame/Zida slavnih - sekcije našem sajtu gde će biti fotografije svih podržavalaca kampanje. Za sve vas koji se odlučite da nas podržite bez da naručite pretplatu - poklonićemo vam jedan broj magazina i naš LICEULICE magnet za frižider, kao znak zahvalnosti.

O fondu Liceulice saznajte više na: www.liceulice.orgVeć 8 godina, fond LICEULICE počeo je da pomaže onima koji najteže dolaze do posla, vodeći se principima socijalnog preduzetništva. Ljudi sa kojima radimo suočavaju se s raznovrsnim problemima, od fizičkog i mentalnog invaliditeta, preko beskućništva, dugotrajne nezaposlenosti, borbe s bolestima zavisnosti ili su korisnici psihijatrijskih usluga. Pomažemo onima kojima je to najpotrebnije tako što im pružamo posao, sigurnost i socijalizaciju kakvu mnogi od njih nisu imali.Međutim, nismo se zaustavili na tome. Svakodnevnim sastancima i okupljanjima u našim prostorijama održavamo bliske veze s prodavcima kojima nudimo različite vrste psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja, treninge i radionice namenjene unapređenju komunikacionih veština, finansijskom opismenjavanju, itd.Verujemo da je mogućnost da se zaradi ključni korak na putu ka stabilnosti i boljem životu i zbog toga smo odabrali aktivni metod podrške, umesto zadovoljavanja pukom humanitarnom pomoći, koja sama po sebi ne rešava problem.

Sada imamo novi zadatak - da pojačamo programe koji su namenjeni ženama, jer prodaja na ulici nije uvek sigurna i održiva opcija za mnoge od njih. I tu nam treba vaša podrška, a evo kako ćemo iskoristiti novac od kampanje…

[IZVEŠTAJ - 7. mart]

Kako je kroz kampanju sakupljeno 133.000 dinara više od planiranog, to znači da će umesto za 150%, broj magazina koji se šalju biti povećan za 177%.  Ovaj novac će biti iskorišćen za povećanje dnevnica za žene, kao i za dodatnu psihosocijalnu podršku, odnosno treninge u zavisnosti od njihovih trenutnih potreba.

Aktivnosti realizovane nakon kampanje:
- Slanje zahvalnica donatorima/prvi izveštaj: kraj oktobra/početak novembra
- Slanje nagrada: početak novembra, pa svakog meseca, u zavisnosti od nagrade
- Plan radionica/treninga za žene: sredina oktobra
- Prvi razgovor i obuka sa korisnicama: kraj oktobra
- Plan treninga za korisnice: kraj oktobra
- Treninzi i psihosocijalne radionice: od novembra 1 nedeljno

Do kraja 2018. godine u ovaj program uključeno je 10 žena iz različitih vulnerabilnih grupa. LICEULICE ima detaljne procedure za rad sa korisnicima, koje smo primenili i u ovom projektu – od čuvanja podataka i informacija o korisnicima/cama, preko poverljivosti o podeljenim iskustvima na sastancima/radionicama sa socijalnim radnicima i psiholozima, do pripreme i realizacije individualnih planova korisnika/ca.

U periodu novembar/decembar – realizovano je:
- 10 radionica na temu psihosocijalne podrške
- mentorska podrška tokom čitavog ovog perioda, koja podrazumeva praćenje napretka korisnica, dostupnost mentorke za individualne i/ili grupne razgovore na svakodnevnom nivou, u trajanju od 3 sata
- kupljena je oprema za realizaciju pakovanja i slanja pretplata (koverte, papir, markice, itd)
- isproducirana su 2 broja magazina
- grupno pakovanje i slanje pretplata (kao i poklona za donatore) organizuje se na redovnom nivou od novembra meseca. Do kraja godine, broj pretplatnika, odnosno broj magazina koji se pakuju i šalju je - 372.

Naglašavamo da ovo nije jednokratna već kontinuirana aktivnost, koja je planirana da se dodatno unapređuje i razvija u narednom periodu. Sve korisnice su dobijale i dobijaće i ubuduće dnevnice za pakovanje, nakon svakog realizovanog pakovanja.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  LICEULICE Website:  https://www.liceulice.org/ Kontakt:  office@liceulice.org

Organizacija Liceulice od 2010. godine realizuje programe direktne podrške marginalizovanim grupama, sa ciljem njihove veće ekonomske i socijalne uključenosti. Program se realizuje kroz više aktivnosti, a najvidljivija od njih je izdavanje magazina Liceulice (47 brojeva do sada) i njegova distribucija kroz specifičnu mrežu prodavaca (socijalno ugrožene i marginalizovane osobe), koji zarađuju polovinu od svakog prodatog primerka, dok se ostatak sredstava koristi za štampanje novih primeraka i realizaciju programa podrške za naše korisnike, kao što su dnevna psihosocijalna podrška, radionice i obuke za sticanje novih veština, itd. Magazin Liceulice je uspeo da se profiliše kao jedinstvena medijska platforma u celom regionu, namenjena afirmaciji aktivizma i promociji vrednosti građanskog društva. U proteklom periodu uspeli smo da obezbedimo posao i zaradu, psiho-socijalnu i ekonomsku podršku za više od 300 pojedinaca. Distributivna mreža se konstantno širi, a trenutno broji oko 100 prodavaca, koji prodaju približno 9.000 primeraka magazina po broju. Aktivni smo u asocijacijama Mreža socijalne ekonomije - SENS Međunarodna asocijacija uličnih novina, Nezavisna kulturna scena Srbije - NKSS i Međunarodna mreža uličnih novina. Facebook: https://www.facebook.com/LICEULICE/ Instagram: https://www.instagram.com/liceulice_/ Twitter: https://twitter.com/liceulice

DIJANA KISIC PR THE BIG BIRD LANGUAGE SCHOOL BEOGRAD 10.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Nordeus 95.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Jovana Divac1.000,00 RSD

Anonimno3.888,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Nikola Svitlica2.000,00 RSD

Marija Mandic1.000,00 RSD

Aleksandar Milovanovic2.000,00 RSD

Jelena Ozegovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Tamara Klaric1.000,00 RSD

Petra Nikolic2.000,00 RSD

Jelena Tasic1.000,00 RSD

CESID doo 5.000,00 RSD

Ivan Aksentijević1.000,00 RSD

Milica Radovanović1.000,00 RSD

Dubravka Velat5.000,00 RSD

Diznilend foto studio 5.000,00 RSD

Ivan Bevc5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Nemanja Stankovic5.000,00 RSD

Matija Misic1.000,00 RSD

Milos Tasic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ema Stepanovic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno4.000,00 RSD

Svetlana Damnjanovic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Jana Misic1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Dusan Jankovic5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Suncica Vujovic500,00 RSD

Milena Vujovic500,00 RSD

Sasa Popovic5.000,00 RSD

InProces Maja Josic5.000,00 RSD

Ivana Stancic1.000,00 RSD

Katarina Radovic3.500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Aleksandra Petrovski1.000,00 RSD

Teodora Pasulj1.000,00 RSD

Ljiljana Kunic2.000,00 RSD

Nada Boskovic2.000,00 RSD

Tara Nikolic3.000,00 RSD

Jelena Vasilev Novcic1.000,00 RSD

Zarka Radoja3.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.200,00 RSD

Anonimno1.200,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Jelena Hrnjak10.000,00 RSD

Tara Jovanovic1.000,00 RSD

adam marinovic10.240,00 RSD

Sofija Doncevski2.000,00 RSD

GIZ Srbija Good Governance tim13.000,00 RSD

Mia Vukojevic5.000,00 RSD

Snezana Jana Erdeljan2.000,00 RSD

Anonimno16.000,00 RSD

Jelica Maric1.000,00 RSD

Neven Marinovic5.000,00 RSD

Branko Vulic1.000,00 RSD

Jelena Mikic3.000,00 RSD

Anonimno700,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Dusan Pantic1.000,00 RSD

Andjelka Vuckovic5.000,00 RSD

Katarina Kevac3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Zarko Ajdinovic1.000,00 RSD

Bratislav Trajkovic1.000,00 RSD

Jelena Capkunovic5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno4.400,00 RSD

Zorica Jankovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Marko Zivkovic60.000,00 RSD

Simon Ilse5.000,00 RSD

Iva Mihajlovic1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Meris d.o.o. Beograd 10.000,00 RSD

Aleksandra Kožul1.000,00 RSD

Vladimir Arsenijević6.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Antonela Riha5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Zeljka Rudic1.000,00 RSD

Anonimno2.368,00 RSD

Anonimno1.184,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Žiška 6.000,00 RSD

Comtech d.o.o. 10.000,00 RSD

Vladica Savićević2.000,00 RSD

Anonimno7.200,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Aleksandar Dimitrijevic10.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Marija Vidakovic3.000,00 RSD

Pavel Pilch1.000,00 RSD

Milena Avramovic5.000,00 RSD

Vjekoslav Vuković2.000,00 RSD

Jasna Žmak2.000,00 RSD

teodora t2.000,00 RSD

Elvir Burazerovc1.000,00 RSD

Nevena Djukic1.000,00 RSD

Milena Dragicevic Sesic10.000,00 RSD

Ministarstvo prostora 5.000,00 RSD

Jovanka Pesika3.000,00 RSD

Bojana Javoric1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Nina Bozinovic11.820,00 RSD

Anonimno3.600,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Bojana Stevanovic1.000,00 RSD

Una Ciric2.000,00 RSD

Nikola Opacic1.000,00 RSD

Branislava Zivic1.000,00 RSD

Marija Simic Sarajcic1.000,00 RSD

Milica Kravic1.000,00 RSD

Sobakaisti Co1.000,00 RSD

Nikola Djuric1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anja Simic1.000,00 RSD

Marko Galjak1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Ana Durovic5.000,00 RSD

Ivan Minic3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Dragana Misovic3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Stevan Vranes1.000,00 RSD

Djurdja Karovic1.000,00 RSD

Dušica Mladenović500,00 RSD

Maja Stojanović2.000,00 RSD

Milena i Mladen Velojić500,00 RSD

Dimitrije Stamenković1.000,00 RSD

Aleksandra Šmigić1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Nevena Perišić1.000,00 RSD

Ana Novaković1.000,00 RSD

Vigor Teovanovic2.000,00 RSD

Nina Kostic2.000,00 RSD

Tijana Marinovic2.000,00 RSD

Svetlana Kosovac1.000,00 RSD

Sanja Copic1.000,00 RSD