Podržimo radionice umetničke muzike namenjene romskoj deci iz Kragujevca


komentara

Sveobuhvatno kvalitetno obrazovanje je najznačajnije za razvoj dece, a naročito za inkluziju romske dece i njihov izlazak iz siromaštva i integraciju u društvo.Muzičko obrazovanje najčešće zahteva investiranje novca u instrumente i nastavna sredstva, koja su skuplja od nastavnih sredstava za opšte obrazovanje i nedostižna su deci i roditeljima koji žive u teškim socio-ekonomskim uslovima. Iz tog razloga veliki broj romske dece nije u mogućnosti da učestvuje u muzičkom obrazovanju van školskih uslova.

Želimo da omogućimo romskoj deci iz Kragujevca, uzrasta od 10 do 16 godina, da razvijaju svoje talente kroz muzičke radionice, koje će biti održane tokom februara, marta i aprila 2023. godine. Polaznici će imati priliku da oblikuju svoj umetnički izraz, da nauče da sviraju i pevaju i da se bolje upoznaju sa solfeđom i osnovama muzičkog bontona kroz grupnu i individualnu nastavu. Pored toga, imaće priliku da posete veliki broj muzičkih dešavanja u Kragujevcu, što će ih dodatno osnažiti i doprineti njihovoj integraciji.Kako bi pružili romskoj deci priliku da razvijaju svoje talente i da unaprede svoje znanje, potrebno je da obezbedimo 700.000 RSD za tri meseca radionica:

→ Tromesečni honorari za 3 profesora/predavača: 400.000 RSD

→ Sredstva za izvođenje nastave (note, primeri, sveske, praktikumi, pribor, Orfov instrumentarijum, ksilofoni za 20 polaznika): 150.000 RSD

→ Ishrana za 20 polaznika tokom 3 meseca trajanja radionica: 150.000 RSDPozivamo vas da podržite radionice umetničke muzike kako bi 20 romske dece iz Kragujevca dobilo priliku da stekne osnovna muzička znanja i veštine i poveća svoje šanse za integraciju u društvo.

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije:Svi naši polaznici će nakon završenih radionica biti u mogućnosti da:

→ Opišu svojim rečima doživljaj muzike različitog žanra i karaktera

→ Pišu i čitaju note solmizacijom i muzičkom abecedom u violinskom i bas ključu

→ Izvode i zapisuju notne vrednosti i odgovarajuće pauze

→ Pevaju po sluhu i solmizacijom pesme različitih žanrova i melodijske primere

→ Pevaju i sviraju izražajno muziku različitih žanrova i karaktera

→ Prepoznaju elemente pređenog gradiva kroz muzičke primere

→ Poštuju pravila ponašanja na koncertu

Podržimo radionice umetničke muzike namenjene romskoj deci iz Kragujevca


komentara

707.346,00 RSD

donirano od 7 donatora za 43 dana

To je 101% od cilja od 700.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 7.346 RSD

Uspešno završen 17.11.2022 - 31.12.2022 (43 dana)

Sveobuhvatno kvalitetno obrazovanje je najznačajnije za razvoj dece, a naročito za inkluziju romske dece i njihov izlazak iz siromaštva i integraciju u društvo. Muzičko obrazovanje najčešće zahteva investiranje novca u instrumente i nastavna sredstva, koja su skuplja od nastavnih sredstava […]

Opis projekta

Sveobuhvatno kvalitetno obrazovanje je najznačajnije za razvoj dece, a naročito za inkluziju romske dece i njihov izlazak iz siromaštva i integraciju u društvo.Muzičko obrazovanje najčešće zahteva investiranje novca u instrumente i nastavna sredstva, koja su skuplja od nastavnih sredstava za opšte obrazovanje i nedostižna su deci i roditeljima koji žive u teškim socio-ekonomskim uslovima. Iz tog razloga veliki broj romske dece nije u mogućnosti da učestvuje u muzičkom obrazovanju van školskih uslova.

Želimo da omogućimo romskoj deci iz Kragujevca, uzrasta od 10 do 16 godina, da razvijaju svoje talente kroz muzičke radionice, koje će biti održane tokom februara, marta i aprila 2023. godine. Polaznici će imati priliku da oblikuju svoj umetnički izraz, da nauče da sviraju i pevaju i da se bolje upoznaju sa solfeđom i osnovama muzičkog bontona kroz grupnu i individualnu nastavu. Pored toga, imaće priliku da posete veliki broj muzičkih dešavanja u Kragujevcu, što će ih dodatno osnažiti i doprineti njihovoj integraciji.Kako bi pružili romskoj deci priliku da razvijaju svoje talente i da unaprede svoje znanje, potrebno je da obezbedimo 700.000 RSD za tri meseca radionica:

→ Tromesečni honorari za 3 profesora/predavača: 400.000 RSD

→ Sredstva za izvođenje nastave (note, primeri, sveske, praktikumi, pribor, Orfov instrumentarijum, ksilofoni za 20 polaznika): 150.000 RSD

→ Ishrana za 20 polaznika tokom 3 meseca trajanja radionica: 150.000 RSDPozivamo vas da podržite radionice umetničke muzike kako bi 20 romske dece iz Kragujevca dobilo priliku da stekne osnovna muzička znanja i veštine i poveća svoje šanse za integraciju u društvo.

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije:Svi naši polaznici će nakon završenih radionica biti u mogućnosti da:

→ Opišu svojim rečima doživljaj muzike različitog žanra i karaktera

→ Pišu i čitaju note solmizacijom i muzičkom abecedom u violinskom i bas ključu

→ Izvode i zapisuju notne vrednosti i odgovarajuće pauze

→ Pevaju po sluhu i solmizacijom pesme različitih žanrova i melodijske primere

→ Pevaju i sviraju izražajno muziku različitih žanrova i karaktera

→ Prepoznaju elemente pređenog gradiva kroz muzičke primere

→ Poštuju pravila ponašanja na koncertu

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje TELOK Website:  https://telok.org.rs/ Kontakt:  stefan@telok.org.rs

Udruženje TELOK, osnovano 2021. godine, je nevladina neprofitna organizacija sa širokim spektrom ciljeva i delovanja iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i humanitarnog rada. Aktivnosti Udruženja TELOK započele su otvaranjem prvog ciklusa besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije koji je okončan uspešnim upisom svih kandidata na željene studije. TELOK je istovremeno započeo i organizaciju kulturno-umetničkih programa, koncerata i promocije perspektivnih mladih umetnika. TELOK u okviru svog delovanja ima ogranke u više gradova Srbije. Osnivač je više centara koji imaju različiti i unikatan spektar delovanja, kreator je mnogih platformi i autor mnogih publifikacija. U dosadašnjem periodu TELOK je realizovao veliki broj projekata iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Tokom prve godine delovanja sklopljene su značajne saradnje sa republičkim i lokalnim telima koja deluju u istim ili sličnim oblastima kao i TELOK.

Arhangeli Srbija700.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Balsa Djukovic Djukovic2.000,00 RSD

Anonimno2.346,00 RSD

Sasa Petrovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD