NSNP kao stub podrške: Održimo ulaganje u mentalno zdravlje mladih u Vranju


komentara

Udruženje “Naš svet naša pravila” (NSNP) želi da pruži podršku mladima u Vranju ulaganjem u mentalno zdravlje, koje je ugroženo oklonostima prouzrokovanim pandemijom i nedostatkom javnih resursa, kao i visokom stopom stresa, anksioznosti i depresije među mladima. Smatramo da je neophodno pružiti im direktnu podršku i resurse kako bi se izborili sa izazovima modernog života. Pored toga, kulturni i ekonomski aspekti društvenih tokova u malim sredinama kakva je Vranje, na specifičan način oblikuju društvenu svest ove grupe.

U takvom okruženju, mladi se neretko suočavaju s ozbiljnim izazovima u pristupu mentalnoj zdravstvenoj podršci. Zatvaranje Savetovališta za mlade tokom pandemije, nedostatak resursa u javnom zdravstvu i visoka cena privatnih usluga podrške, otežavaju im da dobiju neophodnu pomoć.

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Vranju (2022) koje smo sproveli, potkrepljuju to da veliki broj mladih pati od stresa, anksioznosti i depresije, ali se većina njih ne obraća za pomoć zbog nedostatka resursa ili straha od stigme.

S tim u vezi, naša kampanja predlaže uspostavljanje direktnih veza između mladih u potrebi i stručnjaka za mentalno zdravlje.Obezbedićemo besplatnu psihološku podršku i savetovanje za mlade od 15 do 30 godina starosti, fokusirajući se na njihove individualne potrebe. Ova usluga će biti prilagođena mladima i omogućiće im da se osećaju podržano, prihvaćeno i sigurno dok rade na svom mentalnom blagostanju.

Podržimo ovu kampanju kako bismo omogućili mladima u Vranju pristup besplatnoj i kvalitetnoj psihološkoj podršci! Vaša donacija će direktno doprineti stvaranju sigurnog prostora u kojem će mladi moći da istraže svoje emocije, izgrade kapacitete za nošenje sa izazovima i razviju zrele životne strategije. Vaš doprinos može napraviti veliku razliku u životima mladih ljudi u Vranju.

Cilj kampanje:

Naš cilj je da kroz donacije prikupimo 150.000 RSD uz podršku naše zajednice koja prepoznaje važnost zdravih umova i snažnih zajednica kroz ulaganje u besplatnu individualnu podršku za mlade.

Prikupljeni novac će biti dupliran od strane Trag Fondacije kroz program “Akademija održivosti”. Sredstva će biti trošena na sledeći način:

→ 25.000 RSD za zakup prostora

→ 125.000 RSD za honorare psihologa

Neka "Naš svet, naša pravila" bude stub podrške za mentalno zdravlje mladih u Vranju. Podržimo ih zajedno!

Kampanju možete podržati putem platforme Donacije.rs ili uplatom na račun udruženja:NSNP kao stub podrške: Održimo ulaganje u mentalno zdravlje mladih u Vranju


komentara

133.000,00 RSD

donirano od 30 donatora za 31 dana

To je 89% od cilja od 150.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 17.000 RSD

Uspešno završen 04.03.2024 - 05.04.2024 (31 dana)

Udruženje “Naš svet naša pravila” (NSNP) želi da pruži podršku mladima u Vranju ulaganjem u mentalno zdravlje, koje je ugroženo oklonostima prouzrokovanim pandemijom i nedostatkom javnih resursa, kao i visokom stopom stresa, anksioznosti i depresije među mladima. Smatramo da je […]

Opis projekta

Udruženje “Naš svet naša pravila” (NSNP) želi da pruži podršku mladima u Vranju ulaganjem u mentalno zdravlje, koje je ugroženo oklonostima prouzrokovanim pandemijom i nedostatkom javnih resursa, kao i visokom stopom stresa, anksioznosti i depresije među mladima. Smatramo da je neophodno pružiti im direktnu podršku i resurse kako bi se izborili sa izazovima modernog života. Pored toga, kulturni i ekonomski aspekti društvenih tokova u malim sredinama kakva je Vranje, na specifičan način oblikuju društvenu svest ove grupe.

U takvom okruženju, mladi se neretko suočavaju s ozbiljnim izazovima u pristupu mentalnoj zdravstvenoj podršci. Zatvaranje Savetovališta za mlade tokom pandemije, nedostatak resursa u javnom zdravstvu i visoka cena privatnih usluga podrške, otežavaju im da dobiju neophodnu pomoć.

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Vranju (2022) koje smo sproveli, potkrepljuju to da veliki broj mladih pati od stresa, anksioznosti i depresije, ali se većina njih ne obraća za pomoć zbog nedostatka resursa ili straha od stigme.

S tim u vezi, naša kampanja predlaže uspostavljanje direktnih veza između mladih u potrebi i stručnjaka za mentalno zdravlje.Obezbedićemo besplatnu psihološku podršku i savetovanje za mlade od 15 do 30 godina starosti, fokusirajući se na njihove individualne potrebe. Ova usluga će biti prilagođena mladima i omogućiće im da se osećaju podržano, prihvaćeno i sigurno dok rade na svom mentalnom blagostanju.

Podržimo ovu kampanju kako bismo omogućili mladima u Vranju pristup besplatnoj i kvalitetnoj psihološkoj podršci! Vaša donacija će direktno doprineti stvaranju sigurnog prostora u kojem će mladi moći da istraže svoje emocije, izgrade kapacitete za nošenje sa izazovima i razviju zrele životne strategije. Vaš doprinos može napraviti veliku razliku u životima mladih ljudi u Vranju.

Cilj kampanje:

Naš cilj je da kroz donacije prikupimo 150.000 RSD uz podršku naše zajednice koja prepoznaje važnost zdravih umova i snažnih zajednica kroz ulaganje u besplatnu individualnu podršku za mlade.

Prikupljeni novac će biti dupliran od strane Trag Fondacije kroz program “Akademija održivosti”. Sredstva će biti trošena na sledeći način:

→ 25.000 RSD za zakup prostora

→ 125.000 RSD za honorare psihologa

Neka "Naš svet, naša pravila" bude stub podrške za mentalno zdravlje mladih u Vranju. Podržimo ih zajedno!

Kampanju možete podržati putem platforme Donacije.rs ili uplatom na račun udruženja:podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Nas svet nasa pravila Website:  https://www.nsnp.org.rs/ Kontakt:  djordje@nsnp.org.rs

Udruženje mladih “Naš svet, naša pravila”, osnovano je 2018. u Vranju u cilju unapređenja položaja i rešavanja problema mladih u lokalnoj zajednici. Sledeći princip “mladi za mlade”, aktivno iniciramo promene promovišući aktivističku kulturu. Sa oko 45 aktivista u mreži, zagovaramo promene u oblastima omladinske i ekološke politike na jugu Srbije. Putem kulturnih, ekoloških, obrazovnih i aktivističkih projekata okupljamo mlade i pružamo im priliku za edukaciju i aktivno učešće.

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Maja Marić 1.000,00 RSD

Anonimno1.300,00 RSD

Donacija građana/ki: Benefit veče 30.150,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Aleksandar Bencun10.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Boban Stojanović17.550,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Stefan Rangelov3.000,00 RSD

Milan Stanimirović 5.550,00 RSD

Boris Kaličanin2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milica Dobrojević 500,00 RSD

Ivan Arsenov1.000,00 RSD

Vanja Trajković 4.500,00 RSD

Emilija Milenkovic10.000,00 RSD

Anonimno7.500,00 RSD

Stevan Marjanovic9.500,00 RSD

Đorđe Stojanović5.000,00 RSD

Andjelija Jovanovic5.000,00 RSD

Marko Dejković950,00 RSD