OBEZBEDIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM IZ NOVOG SADA PERSONALNU ASISTENCIJU


komentara

[UPDATE - 6. avgust]

Hvala vam na na velikom broju donacija i podršci! Zahvaljujući vama, za samo 35 dana smo prikupili sav novac i prešli cilj! Ipak, tu naše potrebe ne staju zbog čega smo odlučili da povećamo cilj i da pokušamo da prikupimo sredstva za još 9 junskih zarada, čime ćemo ukupno obezbediti 17 mesečnih zarada! Do tog cilja nam je potrebno još 524.529 RSD, pomozite nam da dokažemo da je to moguće!

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za 8 mesečnih zarada personalnog asistenta/tkinje u iznosu od ukupno 466.248 RSD.Deo aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom obavlja uz asistenciju drugih ljudi. Ko su personalni asistenti/kinje? Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Prema podacima kojima Centar raspolaže, u Novom Sadu minimalno 40 osoba ima potrebu za ovom uslugom.Deset osoba trenutno je na listi čekanja. Kampanja će pokriti troškove 8 mesečnih zarada asistenta/kinje počevši od maja 2019.

Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ovih osam meseci, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici.

„Personalni asistent nije neko ko osobu sa invaliditetom podigne iz kreveta, obuče i stavi je pred prozor da kroz njega gleda ceo dan. Personalni asistent je neko ko drugoj osobi omogućava da živi samostalno, ostvari sve svoje planove i ciljeve i ravnopravno učestvuje u društvu.

Meni personalne asistentkinje omogućavaju ne samo da obavim najosnovnije ljudske potrebe, koje, činjenica je, bez asistencije ne bih mogla (počevši od ustajanja iz kreveta), već i da se bavim poslom za koji sam se školovala, pored toga i društvenim aktivizmom i volonterskim radom, kao i da izlazim, družim se, putujem... Najkraće i možda i najtačnije rečeno asistencija mi je omogućila da u svakom trenutku i svakoj situaciji stvarno budem ono što jesam. Svesna, svoja, nezavisna i slobodna. Neću preterati ako kažem da je personalna asistencija za mene život“ – Dragana Marković, potpredsednica Centra i korisnica usluge personalne asistencije.

Vašoj donacijom omogućavate kontinuitet usluge i nesmetano funkcionisanje osobama kojima je potrebna.BUDŽET:

Bruto plata za 1 asistenta
35.000 (neto) + 20.984,50 RSD (porezi i doprinosi)
x 17
= 951.736,5 RSD

Markica za prevoz
17 x 2.296,5 RSD

= 39.040,5 RSD

UKUPNO: 990.777 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.

[IZVEŠTAJ - 9. decembar 2019.]

Kampanja https://www.donacije.rs/projekat/personalna-asistencija-2019/ trajala je od 2. juna do 15. septembra. Za 75 dana zajedno smo obezbedili iznos od 1.013.867,00 dinara, što predstavlja 8% ukupnih troškova usluge za 2019. godinu za 15 korisnika/ca uz učešće 61 donatora: Gradske organizacije Crvenog krsta Novog Sada, 9 kompanija, Privredne komore Vojvodine, organizacijom Večeri portugalske poezije i muzike, kroz Akciju Humanitarni tiket u podne Kladionice Mozzart i donacijom 43 pojedinaca/pojedinki.

Ciljana suma za manje od mesec dana udvostručena je i premašena za 2%. Kampanja se celim svojim trajanjem odvijala u letnjem periodu. Tim pre je njena uspešnost važna imajući u vidu da je Centar u tom periodu bio u potpunoj neizvesnosti. Prva 3 miliona dinara odobrenih od strane Grada uplaćena su u aprilu, ostatak od 2 miliona dinara 7. oktobra. U međuvremenu je, takođe u aprilu, kroz javni rad odobreno nepunih 1,2 miliona dinara, a ukupni troškovi usluge iznose 12,6 miliona dinara. Srećom, 31. oktobra raspisan je 3. Po redu konkurs resorne gradske uprave i danas Skupština usvojila izmenu Odluke o socijalnoj zaštiti tako da će ćemo 15. decembra najkasnije znati koliki još iznos treba da se obezbedi mimo 910.000,00 dinara koji trenutno nedostaju za period mart-jun koji Grad nije pokrio.
O kampanji su izveštavali sledeći mediji: Portal građanske Vojvodine, Dijalog.net, Dnevnik, Radio 021, Kanal 9, N1, RTV, Moj Novi Sad.

Od doniranih 1.013.867,00 dinara na račun Centra za donacije, a iznos od 53.625,00 dinara donatori su uplatili preko sajta www.donacije.rs. Ova sredstva, umanjena za iznos od 1.150,34 dinara za troškove bankarske provizije, Fondacija Catalyst prenela je Centru 52.474,66 dinara Za direktne troškove uplaćeno je i utrošeno 1.012.716,60 dinara:

1. za neto zarade dveju asistentkinja u aprilu, 8 asistenata/kinja u maju i 7 u junu u neto iznosu od 35.000,00 dinara po osobi,
2. za doprinose 9 asistenata/kinja u maju i junu u iznosu od 20.984,50 dinara po osobi
3. za putne troškove jedne asistentkinje u aprilu, 10 asistenata/kinja u maju I 6 asisenata/kinja u junu u iznosu od 2.296,5 dinara
4. za deo jednog junskog putnog troška jednom asistentu u iznosu od 1.850,66 din.

OBEZBEDIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM IZ NOVOG SADA PERSONALNU ASISTENCIJU


komentara

1.013.867,00 RSD

donirano od 61 donatora za 75 dana

To je 102% od cilja od 990.777 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 23.090 RSD

Uspešno završen 02.07.2019 - 16.09.2019 (75 dana)

[UPDATE – 6. avgust] Hvala vam na na velikom broju donacija i podršci! Zahvaljujući vama, za samo 35 dana smo prikupili sav novac i prešli cilj! Ipak, tu naše potrebe ne staju zbog čega smo odlučili da povećamo cilj i […]

Opis projekta

[UPDATE - 6. avgust]

Hvala vam na na velikom broju donacija i podršci! Zahvaljujući vama, za samo 35 dana smo prikupili sav novac i prešli cilj! Ipak, tu naše potrebe ne staju zbog čega smo odlučili da povećamo cilj i da pokušamo da prikupimo sredstva za još 9 junskih zarada, čime ćemo ukupno obezbediti 17 mesečnih zarada! Do tog cilja nam je potrebno još 524.529 RSD, pomozite nam da dokažemo da je to moguće!

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za 8 mesečnih zarada personalnog asistenta/tkinje u iznosu od ukupno 466.248 RSD.Deo aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom obavlja uz asistenciju drugih ljudi. Ko su personalni asistenti/kinje? Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Prema podacima kojima Centar raspolaže, u Novom Sadu minimalno 40 osoba ima potrebu za ovom uslugom.Deset osoba trenutno je na listi čekanja. Kampanja će pokriti troškove 8 mesečnih zarada asistenta/kinje počevši od maja 2019.

Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ovih osam meseci, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici.

„Personalni asistent nije neko ko osobu sa invaliditetom podigne iz kreveta, obuče i stavi je pred prozor da kroz njega gleda ceo dan. Personalni asistent je neko ko drugoj osobi omogućava da živi samostalno, ostvari sve svoje planove i ciljeve i ravnopravno učestvuje u društvu.

Meni personalne asistentkinje omogućavaju ne samo da obavim najosnovnije ljudske potrebe, koje, činjenica je, bez asistencije ne bih mogla (počevši od ustajanja iz kreveta), već i da se bavim poslom za koji sam se školovala, pored toga i društvenim aktivizmom i volonterskim radom, kao i da izlazim, družim se, putujem... Najkraće i možda i najtačnije rečeno asistencija mi je omogućila da u svakom trenutku i svakoj situaciji stvarno budem ono što jesam. Svesna, svoja, nezavisna i slobodna. Neću preterati ako kažem da je personalna asistencija za mene život“ – Dragana Marković, potpredsednica Centra i korisnica usluge personalne asistencije.

Vašoj donacijom omogućavate kontinuitet usluge i nesmetano funkcionisanje osobama kojima je potrebna.BUDŽET:

Bruto plata za 1 asistenta
35.000 (neto) + 20.984,50 RSD (porezi i doprinosi)
x 17
= 951.736,5 RSD

Markica za prevoz
17 x 2.296,5 RSD

= 39.040,5 RSD

UKUPNO: 990.777 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.

[IZVEŠTAJ - 9. decembar 2019.]

Kampanja https://www.donacije.rs/projekat/personalna-asistencija-2019/ trajala je od 2. juna do 15. septembra. Za 75 dana zajedno smo obezbedili iznos od 1.013.867,00 dinara, što predstavlja 8% ukupnih troškova usluge za 2019. godinu za 15 korisnika/ca uz učešće 61 donatora: Gradske organizacije Crvenog krsta Novog Sada, 9 kompanija, Privredne komore Vojvodine, organizacijom Večeri portugalske poezije i muzike, kroz Akciju Humanitarni tiket u podne Kladionice Mozzart i donacijom 43 pojedinaca/pojedinki.

Ciljana suma za manje od mesec dana udvostručena je i premašena za 2%. Kampanja se celim svojim trajanjem odvijala u letnjem periodu. Tim pre je njena uspešnost važna imajući u vidu da je Centar u tom periodu bio u potpunoj neizvesnosti. Prva 3 miliona dinara odobrenih od strane Grada uplaćena su u aprilu, ostatak od 2 miliona dinara 7. oktobra. U međuvremenu je, takođe u aprilu, kroz javni rad odobreno nepunih 1,2 miliona dinara, a ukupni troškovi usluge iznose 12,6 miliona dinara. Srećom, 31. oktobra raspisan je 3. Po redu konkurs resorne gradske uprave i danas Skupština usvojila izmenu Odluke o socijalnoj zaštiti tako da će ćemo 15. decembra najkasnije znati koliki još iznos treba da se obezbedi mimo 910.000,00 dinara koji trenutno nedostaju za period mart-jun koji Grad nije pokrio.
O kampanji su izveštavali sledeći mediji: Portal građanske Vojvodine, Dijalog.net, Dnevnik, Radio 021, Kanal 9, N1, RTV, Moj Novi Sad.

Od doniranih 1.013.867,00 dinara na račun Centra za donacije, a iznos od 53.625,00 dinara donatori su uplatili preko sajta www.donacije.rs. Ova sredstva, umanjena za iznos od 1.150,34 dinara za troškove bankarske provizije, Fondacija Catalyst prenela je Centru 52.474,66 dinara Za direktne troškove uplaćeno je i utrošeno 1.012.716,60 dinara:

1. za neto zarade dveju asistentkinja u aprilu, 8 asistenata/kinja u maju i 7 u junu u neto iznosu od 35.000,00 dinara po osobi,
2. za doprinose 9 asistenata/kinja u maju i junu u iznosu od 20.984,50 dinara po osobi
3. za putne troškove jedne asistentkinje u aprilu, 10 asistenata/kinja u maju I 6 asisenata/kinja u junu u iznosu od 2.296,5 dinara
4. za deo jednog junskog putnog troška jednom asistentu u iznosu od 1.850,66 din.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Crveni Krst Novi Sad 209.415,00 RSD

Milica Naumović 2.000,00 RSD

Apatinska pivara Apatin d.o.o. 90.000,00 RSD

Mozzart d.o.o. Beograd kroz akciju Humanitarni tiket u podne 64.500,00 RSD

Zorana Pavlica 2.005,00 RSD

Poslastičarnica Figaro Plus NS 3.000,00 RSD

EKO-METAL d.o.o. 10.000,00 RSD

Mirko Mikić 5.000,00 RSD

Andreja Milankovic1.000,00 RSD

Neda Bozic1.000,00 RSD

Marko Asurdzic1.500,00 RSD

Sandra Milosavljevic5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Katja Dekic1.000,00 RSD

Andrej Pitisin5.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Sanja Bošnjak2.000,00 RSD

Ana Koprivica3.533,00 RSD

Nenad Stavric2.000,00 RSD

Marija Milosevic1.000,00 RSD

Jasmina Đorđević2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Sonja Vujošević1.500,00 RSD

Anonimno1.592,00 RSD

Anonimno150.000,00 RSD

Dragana Markovic108.212,00 RSD

Bojana Butorac10.000,00 RSD

Direct Media Group 70.000,00 RSD

Tanja Kalezic5.000,00 RSD

Port Express d.o.o. Bačka Topola10.000,00 RSD

Zlatica Gudelj2.000,00 RSD

Andreja d.o.o - za prodaju i proizvodnu baterija Temerin 5.000,00 RSD

Slavka Milojević 1.000,00 RSD

Goran Strugar 6.000,00 RSD

Čarolija peciva d.o.o. 20.000,00 RSD

Restoran Borsalino Novi Sad 10.000,00 RSD

Milica Dragićević 1.000,00 RSD

Anica Šolaja 2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Kirill Masalov1.000,00 RSD

Marija Dunjić 3.000,00 RSD

Vučković Svetlana 1.000,00 RSD

Maja Marković 1.500,00 RSD

Prodaja ulaznica na Večeri portugalske poezije i muzike 61.510,00 RSD

Sergej Vujačić3.000,00 RSD

ZU APOTEKA HIGIJA ZABALJ6.000,00 RSD

Željka Ćirić Jakovljević1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Tijana Simonovic2.000,00 RSD

Privredna komora Vojvodine 10.000,00 RSD

MICROMARKET d.o.o. Novi Sad20.000,00 RSD

Sanja Copic1.000,00 RSD

Stojan Gajicki15.000,00 RSD

Novi Trading d.o.o. Novi Sad15.000,00 RSD

Srdan Nikolic5.000,00 RSD

Metalija d.o.o. Novi Sad6.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Radoslav Ruzicic1.000,00 RSD

Lawrence Janjić20.100,00 RSD

K K2.000,00 RSD

Marko Galjak1.000,00 RSD