Pošaljimo mlade srednjoškolce na Međunarodno takmičenje naučno-istraživačkih radova u Turskoj


komentara

[UPDATE - 16. maj]

Važna informacija - kako je rok za prijavu za učešće na takmičenju u Turskoj završen pre održavanja takmičenja u organizaciji Regionalnog centra za talente (koje je kvalifikaciono za takmičenje u Turskoj), od organizatora je dobijena mogućnost da učestvuju radovi iz oblasti fizike i informatike. Na osnovu ovoga, četiri od inače planiranih sedam učenika se plasiralo na takmičenje i to su:

- Valerija Rankić, oblast matematika, tema „Upravljanje ferofluidima pomoću glasovnih komandi“
- Filip Koldžić, oblast hemija, tema „Primena upotrebljavanog pivskog kvasca za uklanjanje boja za tekstil iz otpadnih voda“
- Sara Milošević, oblast energetika-inženjerstvo, tema „Modelovanje uticaja debljine aktivnog P3HT:PCBM sloja na I-V krivu ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al solarne ćelije“
- Dimitrije Rajčić, oblast matematika, tema „Obostrane Tejlorove aproksimacije i primene“.

Inicijalni budžet od 330.400 rsd je zato izmenjen u novi iznos od 188.800 rsd. Dosadašnje donacije sada čine 93% novog cilja, čime je kampanja i završena.

-----

Sedam mladih srednjoškolaca iz nekoliko škola, pozvani su da svoje naučno-istraživačke radove predstave na Međunarodnom takmičenju istraživačkih radova od 11. do 15. juna u Izmiru, Turska.

Radovi su naučno-istraživačkog karaktera koji se inače rade tek na zavšnim godinama master i doktorskih studija. Ovi radovi će služiti za dalja naučna istraživanja, a neki će naći primenu i u praksi. Radovi će biti javno dostupni u elektronskom obliku na sajtu Regionalnog centra za talente, čiji polaznici su i plasirani na takmičenje. Da li smo mi spremni da ih podržimo i pomognemo im da predstave našu zemlju?Uz vašu pomoć, našu zemlju će predstaviti sledeći srednjoškolci:

1. Valerija Rankić, oblast matematika, tema „Upravljanje ferofluidima pomoću glasovnih komandi“
2. Darija Milić, oblast biologija, tema „Uticaj hiperbaričnog kiseonika na fenotip mikroglije nakon povrede mozga pacova“
3. Filip Koldžić, oblast hemija, tema „Primena upotrebljavanog pivskog kvasca za uklanjanje boja za tekstil iz otpadnih voda“
4. Sara Milošević, oblast energetika-inženjerstvo, tema „Modelovanje uticaja debljine aktivnog P3HT:PCBM sloja na I-V krivu ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al solarne ćelije“
5. Dimitrije Rajčić, oblast matematika, tema „Obostrane Tejlorove aproksimacije i primene“
6. Jovana Stijepić, oblast hemija, tema „Biomonitoring zagađenosti vazduha pomoću mahovina“
7. Luka Vidović, oblast hemija, tema „Antioksidativna aktivnost supstituisanih tiokarbohidrazona“

Učenicima je potrebna pomoć za finansiranje kotizacija za učešće na Međunarodnom takmičenju istraživačkih radova (OKSEF, http://www.okseef.org/en). Misija  OKSEF-a je da ohrabri srednjoškolce da se bave naučnim i tehničkim istraživanjem i napravi naučnu i kulturnu razmenu okuplјajući mlade lјude iste starosne grupe širom sveta, a vizija da se na nacionalnom i međunarodnom nivou razvijaju nauka i tehnologija, kao i da se osigura razvoj pojedinaca koji mogu pronaći rešenja za probleme okoline, zdravlјa, energije i ostalog.O Regionalnom centru za talente

Regionalni centar za talente Beograd II je dobio status „USTANOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAD SA MLADIMA“. Regionalni centar za talente Beograd II je ustanova čiji su osnovni programski zadaci i ciljevi – uvođenje mladih u naučno-istraživačke procese u oblastima prirodnih, društvenih, tehničkih, humanističkih i drugih nauka, a polaznici centra su u poslednje tri godine osvojili preko 50 medelja na raznim međunarodnim i svetskim takmičenjima.

Doniraj i podrži njihov odlazak na Međunarodno takmičenje istraživačkih radova!BUDŽET:

47.200 RSD x 7 učesnika = 330.400 RSD

[IZVEŠTAJ - 1. jul 2019]
Drago nam je da Vas možemo izvestiti da smo uspešno realizovali kampanju na sajtu donacije.rs putem koje smo uspešno prikupili sredstva i obezbedili troškove kotizacije za četvoro takmičara koji su nas predstavljali na ovom takmičenju pod zvaničnim nazivom OKSEF 2019, koje je održano u periodu 11-15. jun 2019.
Naši takmičari ostvarili su veliki uspeh na ovom događaju osvojivši četiri medalje - dve zlatne (Dimitrije Rajčić, Filip Koldžić), jednu srebrnu (Valerija Rankić) i jednu bronzanu (Sara Milošević).
Zahvaljujemo na donaciji koju ste izvršili za ovu kampanju i omogućili njenu realizaciju!


Pošaljimo mlade srednjoškolce na Međunarodno takmičenje naučno-istraživačkih radova u Turskoj


komentara

175.930,00 RSD

donirano od 16 donatora za 27 dana

To je 93% od cilja od 188.800 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 12.870 RSD

Uspešno završen 17.04.2019 - 15.05.2019 (27 dana)

[UPDATE – 16. maj] Važna informacija – kako je rok za prijavu za učešće na takmičenju u Turskoj završen pre održavanja takmičenja u organizaciji Regionalnog centra za talente (koje je kvalifikaciono za takmičenje u Turskoj), od organizatora je dobijena mogućnost […]

Opis projekta

[UPDATE - 16. maj]

Važna informacija - kako je rok za prijavu za učešće na takmičenju u Turskoj završen pre održavanja takmičenja u organizaciji Regionalnog centra za talente (koje je kvalifikaciono za takmičenje u Turskoj), od organizatora je dobijena mogućnost da učestvuju radovi iz oblasti fizike i informatike. Na osnovu ovoga, četiri od inače planiranih sedam učenika se plasiralo na takmičenje i to su:

- Valerija Rankić, oblast matematika, tema „Upravljanje ferofluidima pomoću glasovnih komandi“
- Filip Koldžić, oblast hemija, tema „Primena upotrebljavanog pivskog kvasca za uklanjanje boja za tekstil iz otpadnih voda“
- Sara Milošević, oblast energetika-inženjerstvo, tema „Modelovanje uticaja debljine aktivnog P3HT:PCBM sloja na I-V krivu ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al solarne ćelije“
- Dimitrije Rajčić, oblast matematika, tema „Obostrane Tejlorove aproksimacije i primene“.

Inicijalni budžet od 330.400 rsd je zato izmenjen u novi iznos od 188.800 rsd. Dosadašnje donacije sada čine 93% novog cilja, čime je kampanja i završena.

-----

Sedam mladih srednjoškolaca iz nekoliko škola, pozvani su da svoje naučno-istraživačke radove predstave na Međunarodnom takmičenju istraživačkih radova od 11. do 15. juna u Izmiru, Turska.

Radovi su naučno-istraživačkog karaktera koji se inače rade tek na zavšnim godinama master i doktorskih studija. Ovi radovi će služiti za dalja naučna istraživanja, a neki će naći primenu i u praksi. Radovi će biti javno dostupni u elektronskom obliku na sajtu Regionalnog centra za talente, čiji polaznici su i plasirani na takmičenje. Da li smo mi spremni da ih podržimo i pomognemo im da predstave našu zemlju?Uz vašu pomoć, našu zemlju će predstaviti sledeći srednjoškolci:

1. Valerija Rankić, oblast matematika, tema „Upravljanje ferofluidima pomoću glasovnih komandi“
2. Darija Milić, oblast biologija, tema „Uticaj hiperbaričnog kiseonika na fenotip mikroglije nakon povrede mozga pacova“
3. Filip Koldžić, oblast hemija, tema „Primena upotrebljavanog pivskog kvasca za uklanjanje boja za tekstil iz otpadnih voda“
4. Sara Milošević, oblast energetika-inženjerstvo, tema „Modelovanje uticaja debljine aktivnog P3HT:PCBM sloja na I-V krivu ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al solarne ćelije“
5. Dimitrije Rajčić, oblast matematika, tema „Obostrane Tejlorove aproksimacije i primene“
6. Jovana Stijepić, oblast hemija, tema „Biomonitoring zagađenosti vazduha pomoću mahovina“
7. Luka Vidović, oblast hemija, tema „Antioksidativna aktivnost supstituisanih tiokarbohidrazona“

Učenicima je potrebna pomoć za finansiranje kotizacija za učešće na Međunarodnom takmičenju istraživačkih radova (OKSEF, http://www.okseef.org/en). Misija  OKSEF-a je da ohrabri srednjoškolce da se bave naučnim i tehničkim istraživanjem i napravi naučnu i kulturnu razmenu okuplјajući mlade lјude iste starosne grupe širom sveta, a vizija da se na nacionalnom i međunarodnom nivou razvijaju nauka i tehnologija, kao i da se osigura razvoj pojedinaca koji mogu pronaći rešenja za probleme okoline, zdravlјa, energije i ostalog.O Regionalnom centru za talente

Regionalni centar za talente Beograd II je dobio status „USTANOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAD SA MLADIMA“. Regionalni centar za talente Beograd II je ustanova čiji su osnovni programski zadaci i ciljevi – uvođenje mladih u naučno-istraživačke procese u oblastima prirodnih, društvenih, tehničkih, humanističkih i drugih nauka, a polaznici centra su u poslednje tri godine osvojili preko 50 medelja na raznim međunarodnim i svetskim takmičenjima.

Doniraj i podrži njihov odlazak na Međunarodno takmičenje istraživačkih radova!BUDŽET:

47.200 RSD x 7 učesnika = 330.400 RSD

[IZVEŠTAJ - 1. jul 2019]
Drago nam je da Vas možemo izvestiti da smo uspešno realizovali kampanju na sajtu donacije.rs putem koje smo uspešno prikupili sredstva i obezbedili troškove kotizacije za četvoro takmičara koji su nas predstavljali na ovom takmičenju pod zvaničnim nazivom OKSEF 2019, koje je održano u periodu 11-15. jun 2019.
Naši takmičari ostvarili su veliki uspeh na ovom događaju osvojivši četiri medalje - dve zlatne (Dimitrije Rajčić, Filip Koldžić), jednu srebrnu (Valerija Rankić) i jednu bronzanu (Sara Milošević).
Zahvaljujemo na donaciji koju ste izvršili za ovu kampanju i omogućili njenu realizaciju!


podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Fondacija 1% Website:  https://www.1posto.rs/ Kontakt:  fondacija@1posto.rs

Fondacija 1% je neprofitna organizacija koju je pokrenula grupa mladih ljudi u julu 2018. godine sa ciljem da podrži druge mlade ljude u otkrivanju svojih talenata, ideja i potencijala, da razvije svest okoline o važnosti bavljenja humanitarnim radom i da postiče pozitivne promene u društvu. Princip 1%: Ako barem 1% ljudi prepozna ideju i donira 1% svog vremena, znanja ili novca moguće je učiniti okruženje boljim i podsticajnijim mestom.

Anonimno2.000,00 RSD

Tamara Milosevic500,00 RSD

Šank bar 26.500,00 RSD

Jelena Dragović 500,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Milica Zaric1.000,00 RSD

Uros Markovic500,00 RSD

Vuk Borkovic500,00 RSD

Milos Pesic1.000,00 RSD

Bogdan Dresevic2.000,00 RSD

Humanitarno kviz veče "Upali svetlo" Beograd 53.610,00 RSD

Humanitarno kviz veče u Nišu 16.720,00 RSD

DP Lux distribution d.o.o. 36.000,00 RSD

Humanitarni turnir u stonom tenisu 15.360,00 RSD

Humanitarno kviz veče 6.740,00 RSD