Stariji drugari – program psihosocijalne podrške za decu bez roditeljskog staranja


komentara

Deca bez roditeljskog staranja su jedna od najranjivijih grupa ljudi u našoj zajednici.Dok provode početak svog života u domu, uprkos velikoj podršci i trudu stručnjaka koji u njemu rade, neki delovi detinjstva im ostanu uskraćeni i ovi dečaci i devojčice ne razviju sve sposobnosti neophodne za samostalni život. Nakon napuštanja institucije u kojoj žive, ovi mladi ljudi se susreću sa spoljašnjim okruženjem za koje nisu u potpunosti pripremljeni i postoji opasnost od samoizolacije ili ulaska u negativne obrasce ponašanja.

Program “Družimo se i učimo zajedno” je ovoj deci prilika za druženje sa mladim ljudima punim entuzijazma, koji im predstavljaju zdrave uzore i igraju ulogu starije braće i sestara, i koja im omogućava da rastu u srećnije ljude, sa razvijenim socio-emotivnim veštinama. Zajedno sa volonterima - studentima humanističkih nauka, oni posećuju pozorišta, muzeje, Botaničku baštu, Zoološki vrt, bioskope, voze bicikle i rolere, šetaju i idu na zajedničke izlete.Zbog toga, programi u kojima ova deca imaju priliku za uključivanje u svakodnevne društvene aktivnosti sa studentima na koje mogu da se ugledaju i imaju okruženje slično porodičnom, predstavljaju izvor sreće, i daju snagu za prevazilaženje izazova ovim malim ljudima.Ovaj program Centar za unapređenje društva sprovodi već drugu godinu sa velikim uspehom i već 30 dece je osetilo benefite ovog programa. Deca koja prođu kroz ovaj program stiču samopouzdanje u komuniciranju sa ljudima, održavanju prijateljstava, razvijanju osećaja poverenja, organizovanju svakodnevice i korišćenju novca. Sa druge strane, studenti stiču vredno iskustvo i stručnu praksu - ali još važnije, postaju senzibilisani za probleme i prepreke sa kojima se suočavaju mladi bez roditeljskog staranja, i tako razvijaju motivaciju da podržavaju ovu društvenu grupu celog života.Sa svakim detetom se intenzivno radi 12 meseci, jednom nedeljno, a studenti ostaju ovoj deci prijatelji za ceo život. Tokom programa, decu prati čitav tim stručnjaka, koji je uočio značajne promene koje su nastale zahvaljujući individualnom radu sa studentima: deca su dobila zdravu figuru sa kojom se identifikuju, na osnovu čega su ojačali emotivno; popravili su se u obavljanju svakodnevnih aktivnosti; nekoliko dece je rešilo probleme sa obavljanjem fizioloških potreba koji su nastali nakon traumatičnih iskustava; njih 7 je upisalo neki sport ili započelo novi hobi, mališani stalno pričaju o svojim drugarima i o vremenu provedenom sa njima; i pokazuju znake otvaranja i razvoja socijalnih veština i zdrav emotivan razvoj.

Deca koja su učestvovala u programu ovako opisuju svoje iskustvo:

„Ne treba mi poklon, samo da ne prestanemo da se družimo“

„OVAJ IZLAZAK SA TOBOM MI JE NAJLEPŠI DAN DO SADA“

„Da li će ovaj projekat da traje zauvek?“

„Izlet mi je jedno od najlepših iskustava“

„Izlet je moj najlepši dan u životu jer sam jahala konja“

„Da li ćemo sigurno biti prijatelji i da li ćemo se viđati još?“

„Ja jedva čekam da dođeš, to mi je najlepši deo dana“

"Srećna sam i zahvalna što postoje ljudi koji pomažu i volontiraju sa nama"

♥♥♥Vaša podrška nam je potrebna za održavanje ovog projekta u naredna 4 meseca:

BUDŽET

Honorar za asistenta koordinatora
15.000 RSD (bruto), neto 10.000 RSD, x4 meseca
=60.000 RSD

Iznajmljivanje kancelarijskog prostora
23.000 RSD x4 meseca
=92.000 RSD

Analiza materijala za evaluaciju programa, priprema i izrada Priručnika za stručna lica i studente o radu sa decom bez roditeljskog staranja (preko 100 ključnih situacija iz iskustva stručnjaka)
=35.000 RSD

Štampanje 80 primeraka Priručnika za stručna lica i studente o radu sa decom bez roditeljskog staranja
=15.000 RSD

Dodatna edukacija studenata za razvijanje pristupa deci (motivisanje, psihološka podrška)
Honorar za stručnog suradnika, dvodnevna obuka za 40 studenata
=60.000 RSD

Džeparac za 20 studenata i dece (odlazak na sladoled u McDonalds, ulaznice za bioskop…)
800 RSD x4 meseca
=64.200 RSD

Terapeutsko-socijalni grupni izlet za 45 osoba - decu, studente i stručni tim
(prevoz 35.000 RSD + grickalice, oprema, piće 15.000 RSD)
=50.000 RSD


UKUPNO 376.200[IZVEŠTAJ - 27. mart]

Zahvaljujući ovoj kampanji, uspeli smo da realizujemo sve planirane aktivnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku.
Mesečne aktivnosti se svode na sledeće obaveze učesnika programa:
- Individualne aktivnosti parova student/dete
- Istraživanje aktuelnih aktivnosti za decu u gradu i organizovanje susreta, prikupljanje i analiza mesečnih izveštaja
- Sastanci sa studentima i sastanci stručnog tima, izrada priručnika, priprema teksta 

Septembar je protekao u uobičajenim aktivnostima. U projektu je bilo aktivno još 7 parova dece i studenata, s obzirom da od oktobra kreće novi ciklus, sa početkom rada fakulteta. Akrtovnosti su tekle regularno, materijal za priručnik se obradjuje svakog meseca i priprema za početak sledeće godine. Istraživanje aktivnosti se vršilo u skladu sa potrebama dece.

U oktobru, Centar je započeo promociju po fakultetima humanističkih nauka beogradskog Univerziteta. Beogradski domovi za decu bez roditeljskog staranja su prosledili spiskove dece i osnovne ćinjenice o svakom detetu (ime, uzrast, koji je istorijat porodični, da li uzima neku terapiju). Iskazali su potrebu za 17 studenata. Akcija je trajala do početka decembra. Istakli bismo ovog meseca izvanredne zaključke studenata (izloženih na sastanku) koji predlažu da se sa decom više radi na informisanju o trgovini ljudima, prostituciji, jer su uvideli da su izloženi tim opasnostima. Priručnik smo dalje sređivali, gde je bilo neohodno definisati ključnu proceduru u programu kako bi isti približili studentima. Takodje, definisanje ključnih situacija u radu sa decom – smernice, promena naslova jer su bili nejasni studentima.

Krajem decembra, stara grupa i dalje radi, dok se nova grupa priprema, registrovano 17 studenata. Prvo su prošli pripremu kroz razgovor u Udruženju, obilazak jednog doma, ragovora sa vaspitačima, zatim osnovne obuke u Zvečanskoj 7 u trajuanju od 4 sata i dodatne obuke od 5 sati koja je uključivala  teme:

- Oblici komunikacije
- Delegiranje vremena i obaveza u radu sa decom bez roditeljskog staranja

Studenti su do tog trenutka imali priliku, na osnovu svih prikupljenih informacija i novih saznanja, da se izjasne da li su i dalje za rad sa ovim mališanima. Kao i obično, sve smo ih pridobili i svi su spremni da se angažuju narednih 12 meseci zarad dobrobiti ove dece. Nakon toga je usledilo potpisivanje ugovora. U saradnji sa vaspitačima, studenti su podeljeni po domovima i definisani su parovi po afinitetu. Studenti su počeli sa radom nakon novogodišnjih praznika.AKTIVNOSTI STUDENATA  I DECE

Centar je obezbedio prilično dobru saradnju sa gradskim kućama i ustanovama. S obzirom da se većina aktivnosti realizuje u gradu, tako smo i uspostavili saradnju sa više pravnih lica, što za polovičnu cenu, a što besplatno. U saradnji smo sa 30 donatora. U tom smislu, naši parovi su provodili vreme  na sledećim aktivnostima: pozorišne predstave, bioskop, poseta muzejima, poseta zološkom vrtu, odlazak u dečije  igraonice i igraonice sa kompjuterskim igricama, poseta javnom akvarijumu i tropikarijumu, odlazak na koncerte klasične i komercijalne muzike, vožnja bicikla, šetnje i odlazak u park, poseta različitim besplatnim sadržajima u okviru raznih manifestacija u gradu, učenje (posebno čitanje i pisanje za one koji ne znaju), poseta sajmovima, odlazak u Mekdonldas ili neki kafić na sok (starija deca), kuglanje, bilijar, obilazak nekih lokacija u gradu koje nisu imali prilike sami obići.

Stariji drugari – program psihosocijalne podrške za decu bez roditeljskog staranja


komentara

318.500,00 RSD

donirano od 32 donatora za 58 dana

To je 85% od cilja od 376.200 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 57.700 RSD

Uspešno završen 11.09.2018 - 09.11.2018 (58 dana)

Deca bez roditeljskog staranja su jedna od najranjivijih grupa ljudi u našoj zajednici. Dok provode početak svog života u domu, uprkos velikoj podršci i trudu stručnjaka koji u njemu rade, neki delovi detinjstva im ostanu uskraćeni i ovi dečaci i […]

Opis projekta

Deca bez roditeljskog staranja su jedna od najranjivijih grupa ljudi u našoj zajednici.Dok provode početak svog života u domu, uprkos velikoj podršci i trudu stručnjaka koji u njemu rade, neki delovi detinjstva im ostanu uskraćeni i ovi dečaci i devojčice ne razviju sve sposobnosti neophodne za samostalni život. Nakon napuštanja institucije u kojoj žive, ovi mladi ljudi se susreću sa spoljašnjim okruženjem za koje nisu u potpunosti pripremljeni i postoji opasnost od samoizolacije ili ulaska u negativne obrasce ponašanja.

Program “Družimo se i učimo zajedno” je ovoj deci prilika za druženje sa mladim ljudima punim entuzijazma, koji im predstavljaju zdrave uzore i igraju ulogu starije braće i sestara, i koja im omogućava da rastu u srećnije ljude, sa razvijenim socio-emotivnim veštinama. Zajedno sa volonterima - studentima humanističkih nauka, oni posećuju pozorišta, muzeje, Botaničku baštu, Zoološki vrt, bioskope, voze bicikle i rolere, šetaju i idu na zajedničke izlete.Zbog toga, programi u kojima ova deca imaju priliku za uključivanje u svakodnevne društvene aktivnosti sa studentima na koje mogu da se ugledaju i imaju okruženje slično porodičnom, predstavljaju izvor sreće, i daju snagu za prevazilaženje izazova ovim malim ljudima.Ovaj program Centar za unapređenje društva sprovodi već drugu godinu sa velikim uspehom i već 30 dece je osetilo benefite ovog programa. Deca koja prođu kroz ovaj program stiču samopouzdanje u komuniciranju sa ljudima, održavanju prijateljstava, razvijanju osećaja poverenja, organizovanju svakodnevice i korišćenju novca. Sa druge strane, studenti stiču vredno iskustvo i stručnu praksu - ali još važnije, postaju senzibilisani za probleme i prepreke sa kojima se suočavaju mladi bez roditeljskog staranja, i tako razvijaju motivaciju da podržavaju ovu društvenu grupu celog života.Sa svakim detetom se intenzivno radi 12 meseci, jednom nedeljno, a studenti ostaju ovoj deci prijatelji za ceo život. Tokom programa, decu prati čitav tim stručnjaka, koji je uočio značajne promene koje su nastale zahvaljujući individualnom radu sa studentima: deca su dobila zdravu figuru sa kojom se identifikuju, na osnovu čega su ojačali emotivno; popravili su se u obavljanju svakodnevnih aktivnosti; nekoliko dece je rešilo probleme sa obavljanjem fizioloških potreba koji su nastali nakon traumatičnih iskustava; njih 7 je upisalo neki sport ili započelo novi hobi, mališani stalno pričaju o svojim drugarima i o vremenu provedenom sa njima; i pokazuju znake otvaranja i razvoja socijalnih veština i zdrav emotivan razvoj.

Deca koja su učestvovala u programu ovako opisuju svoje iskustvo:

„Ne treba mi poklon, samo da ne prestanemo da se družimo“

„OVAJ IZLAZAK SA TOBOM MI JE NAJLEPŠI DAN DO SADA“

„Da li će ovaj projekat da traje zauvek?“

„Izlet mi je jedno od najlepših iskustava“

„Izlet je moj najlepši dan u životu jer sam jahala konja“

„Da li ćemo sigurno biti prijatelji i da li ćemo se viđati još?“

„Ja jedva čekam da dođeš, to mi je najlepši deo dana“

"Srećna sam i zahvalna što postoje ljudi koji pomažu i volontiraju sa nama"

♥♥♥Vaša podrška nam je potrebna za održavanje ovog projekta u naredna 4 meseca:

BUDŽET

Honorar za asistenta koordinatora
15.000 RSD (bruto), neto 10.000 RSD, x4 meseca
=60.000 RSD

Iznajmljivanje kancelarijskog prostora
23.000 RSD x4 meseca
=92.000 RSD

Analiza materijala za evaluaciju programa, priprema i izrada Priručnika za stručna lica i studente o radu sa decom bez roditeljskog staranja (preko 100 ključnih situacija iz iskustva stručnjaka)
=35.000 RSD

Štampanje 80 primeraka Priručnika za stručna lica i studente o radu sa decom bez roditeljskog staranja
=15.000 RSD

Dodatna edukacija studenata za razvijanje pristupa deci (motivisanje, psihološka podrška)
Honorar za stručnog suradnika, dvodnevna obuka za 40 studenata
=60.000 RSD

Džeparac za 20 studenata i dece (odlazak na sladoled u McDonalds, ulaznice za bioskop…)
800 RSD x4 meseca
=64.200 RSD

Terapeutsko-socijalni grupni izlet za 45 osoba - decu, studente i stručni tim
(prevoz 35.000 RSD + grickalice, oprema, piće 15.000 RSD)
=50.000 RSD


UKUPNO 376.200[IZVEŠTAJ - 27. mart]

Zahvaljujući ovoj kampanji, uspeli smo da realizujemo sve planirane aktivnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku.
Mesečne aktivnosti se svode na sledeće obaveze učesnika programa:
- Individualne aktivnosti parova student/dete
- Istraživanje aktuelnih aktivnosti za decu u gradu i organizovanje susreta, prikupljanje i analiza mesečnih izveštaja
- Sastanci sa studentima i sastanci stručnog tima, izrada priručnika, priprema teksta 

Septembar je protekao u uobičajenim aktivnostima. U projektu je bilo aktivno još 7 parova dece i studenata, s obzirom da od oktobra kreće novi ciklus, sa početkom rada fakulteta. Akrtovnosti su tekle regularno, materijal za priručnik se obradjuje svakog meseca i priprema za početak sledeće godine. Istraživanje aktivnosti se vršilo u skladu sa potrebama dece.

U oktobru, Centar je započeo promociju po fakultetima humanističkih nauka beogradskog Univerziteta. Beogradski domovi za decu bez roditeljskog staranja su prosledili spiskove dece i osnovne ćinjenice o svakom detetu (ime, uzrast, koji je istorijat porodični, da li uzima neku terapiju). Iskazali su potrebu za 17 studenata. Akcija je trajala do početka decembra. Istakli bismo ovog meseca izvanredne zaključke studenata (izloženih na sastanku) koji predlažu da se sa decom više radi na informisanju o trgovini ljudima, prostituciji, jer su uvideli da su izloženi tim opasnostima. Priručnik smo dalje sređivali, gde je bilo neohodno definisati ključnu proceduru u programu kako bi isti približili studentima. Takodje, definisanje ključnih situacija u radu sa decom – smernice, promena naslova jer su bili nejasni studentima.

Krajem decembra, stara grupa i dalje radi, dok se nova grupa priprema, registrovano 17 studenata. Prvo su prošli pripremu kroz razgovor u Udruženju, obilazak jednog doma, ragovora sa vaspitačima, zatim osnovne obuke u Zvečanskoj 7 u trajuanju od 4 sata i dodatne obuke od 5 sati koja je uključivala  teme:

- Oblici komunikacije
- Delegiranje vremena i obaveza u radu sa decom bez roditeljskog staranja

Studenti su do tog trenutka imali priliku, na osnovu svih prikupljenih informacija i novih saznanja, da se izjasne da li su i dalje za rad sa ovim mališanima. Kao i obično, sve smo ih pridobili i svi su spremni da se angažuju narednih 12 meseci zarad dobrobiti ove dece. Nakon toga je usledilo potpisivanje ugovora. U saradnji sa vaspitačima, studenti su podeljeni po domovima i definisani su parovi po afinitetu. Studenti su počeli sa radom nakon novogodišnjih praznika.AKTIVNOSTI STUDENATA  I DECE

Centar je obezbedio prilično dobru saradnju sa gradskim kućama i ustanovama. S obzirom da se većina aktivnosti realizuje u gradu, tako smo i uspostavili saradnju sa više pravnih lica, što za polovičnu cenu, a što besplatno. U saradnji smo sa 30 donatora. U tom smislu, naši parovi su provodili vreme  na sledećim aktivnostima: pozorišne predstave, bioskop, poseta muzejima, poseta zološkom vrtu, odlazak u dečije  igraonice i igraonice sa kompjuterskim igricama, poseta javnom akvarijumu i tropikarijumu, odlazak na koncerte klasične i komercijalne muzike, vožnja bicikla, šetnje i odlazak u park, poseta različitim besplatnim sadržajima u okviru raznih manifestacija u gradu, učenje (posebno čitanje i pisanje za one koji ne znaju), poseta sajmovima, odlazak u Mekdonldas ili neki kafić na sok (starija deca), kuglanje, bilijar, obilazak nekih lokacija u gradu koje nisu imali prilike sami obići.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar za unapređenje društva Website:  http://cudrustvo.org/ Kontakt:  cudrustvo@gmail.com

Naša mislija je da olakšamo život ugroženim grupama u najvećoj mogućoj meri, kroz pronalaženje rešenja za goruće probleme i preduzimanju prvih koraka za rešavanje istih, uz uključivanje i samih ugroženih lica u ove procese. “Centar za unapredjenje društva“ je organizacija koja prati i analizira položaj ugroženih grupa u društvu, kako u zemlji tako i u svetu i sa socijološkog aspekta, zagovara i ističe u prvi plan probleme koji su gorući. U svom timu okuplja ljude koji su stručni u svom delokrugu rada a nemaju posao, kao i lica koja imaju veliki kapacitet a pripadaju osobama sa invaliditetom, romskoj populaciji, kao i ljudima koji imaju dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, od kojih svi učimo a naročito studenti koji volontiraju u našoj organizaciji. Centar za unapredjenje društva je kao mlada organizacija, nastala 2014. godine, uspeo da neke od ovih tema pokrene i realizuje 12 projekata sa širom drzavnom upravom i uz podršku oko 100 donatora, 2 manifestacije, 2 hunanitarne akcije, 5 drugih akcija podrške ugroženim grupama.

Levi9 IT Services 150.000,00 RSD

Anđelka Urošević500,00 RSD

Privredni savetnik doo 30.000,00 RSD

Jelena Mihailovic1.000,00 RSD

Marko Galjak1.050,00 RSD

Savez slepih Srbije7.500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Marija Bikicki1.000,00 RSD

Veran Matic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

John Furnari9.000,00 RSD

Vera Madžgalj1.000,00 RSD

Dušica Mladenović500,00 RSD

Marijana Arizanović1.200,00 RSD

Sandra Jovanović1.000,00 RSD

Miroslava Subotić500,00 RSD

Jelena Avramović1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Milena i Mladen Velojić500,00 RSD

Peđa Zekić2.000,00 RSD

Anonimno750,00 RSD

Milica Djustebek2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Bojana Selaković1.000,00 RSD

Milena Đorđević1.000,00 RSD

Vigor Teovanovic2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

SAGA d.o.o. 35.000,00 RSD

EPS distribucija 50.000,00 RSD