Izgradimo EduMikser za bolje onlajn obrazovanje


komentara

Udruženje građana Libero je započelo izradu onlajn platforme “EduMikser” na kojoj će nastavnici i učenici, kao i svi drugi koji se bave obrazovanjem dece i mladih imati pristup besplatnim interaktivnim obukama za unapređenje onlajn obrazovanja, a koji su izrađeni u skladu sa njihovim potrebama. 

Pandemija je izmestila obrazovanje u onlajn sferu što je sa sobom donelo brojne probleme i izazove za nastavnike, učenike i neformalne edukatore. Kako bismo dali doprinos i pomogli im u prevazilaženju ovih izazova, započeli smo razvoj “EduMikser” onlajn platforme koja ima za cilj da učini onlajn obrazovanje interaktivnijim, zanimljivijim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve. 

Libero je organizacija koja preko 20 godina radi u Srbiji na jačanju i unapređivanju obrazovanja i generalno položaja mladih u društvu. Na tom putu smo se trudili da doprinesemo unapređivanju kvaliteta obrazovanja kroz razvoj inovativnih metodologija, alata i pristupa i donesemo dobre prakse u Srbiju. Isti princip smo primenjivali i od marta 2020. godine kada je pandemija virusa Covid-19 došla u Srbiju, kroz aktivan rad na unapređivanju onlajn obrazovanja kroz pružanje direktne podrške svima akterima u ovom polju, od učenika do nastavnika.  

Iako su mnogi verovali da će nakon završetka pandemije onlajn obrazovanje biti “zaboravljeno”, sada postaje sve jasnije da će ono nastaviti da postoji i da će biti sve prisutnije u budućnosti. Iz tog razloga od ključne je važnosti da se posveti pažnja načinima na koji se ono može učiniti kvalitetnijim za sve svoje učesnike, i u formalnom i neformalnom sektoru. Uprkos napretku koji je ostvaren nakon inicijalnog šoka prilikom prelaska na onlajn rad brojni problemi kao što su nedovoljna tehnička pripremljenost nastavnika i edukatora, nedostatak interakcije, nezainteresovanost učenika i nepostojanje adekvatnih metoda za rad u digitalnom prostoru i dalje su sveprisutni.

EduMikser obuke za nastavnike, učenike i omladinske radnike dizanirani su da se uhvate ukoštac sa tim problemima i da kroz inovativne digitalne alate, interaktivne metodologije i praktične primere pomognu kvalitetnu tranziciju iz tradicionalnog u onlajn obrazovanje.  Međutim, kako bi EduMikser platforma bila dovršena i postala besplatno dostupna svim akterima u obrazovanju u Srbiji, potrebna nam je podrška zajednice – svih nas koji želimo da obezbedimo bolje i kvalitetnije obrazovanje za decu i mlade.

BUDŽET:

Završetak procesa kodiranja, modifikovanja teme i grafičkog uređivanja platforme: 62.000 RSD

Testiranje, ažuriranje i ispravljanje grešaka na platformi u pilot fazi: 37.000 RSD

Usluga hostinga platforme u periodu od 24 meseca: 18.000 RSD

UKUPNO: 117.000 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun Udruženja. Za uplate na tekući račun: 

 

 

 

Izgradimo EduMikser za bolje onlajn obrazovanje


komentara

26.500,00 RSD

donirano od 6 donatora za 9 dana

To je 23% od cilja od 117.000 RSD

 još
21
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 90.500 RSD

doniraj 15.01.2022 - 15.02.2022 (30 dana)

Udruženje građana Libero je započelo izradu onlajn platforme “EduMikser” na kojoj će nastavnici i učenici, kao i svi drugi koji se bave obrazovanjem dece i mladih imati pristup besplatnim interaktivnim obukama za unapređenje onlajn obrazovanja, a koji su izrađeni u […]

Opis projekta

Udruženje građana Libero je započelo izradu onlajn platforme “EduMikser” na kojoj će nastavnici i učenici, kao i svi drugi koji se bave obrazovanjem dece i mladih imati pristup besplatnim interaktivnim obukama za unapređenje onlajn obrazovanja, a koji su izrađeni u skladu sa njihovim potrebama. 

Pandemija je izmestila obrazovanje u onlajn sferu što je sa sobom donelo brojne probleme i izazove za nastavnike, učenike i neformalne edukatore. Kako bismo dali doprinos i pomogli im u prevazilaženju ovih izazova, započeli smo razvoj “EduMikser” onlajn platforme koja ima za cilj da učini onlajn obrazovanje interaktivnijim, zanimljivijim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve. 

Libero je organizacija koja preko 20 godina radi u Srbiji na jačanju i unapređivanju obrazovanja i generalno položaja mladih u društvu. Na tom putu smo se trudili da doprinesemo unapređivanju kvaliteta obrazovanja kroz razvoj inovativnih metodologija, alata i pristupa i donesemo dobre prakse u Srbiju. Isti princip smo primenjivali i od marta 2020. godine kada je pandemija virusa Covid-19 došla u Srbiju, kroz aktivan rad na unapređivanju onlajn obrazovanja kroz pružanje direktne podrške svima akterima u ovom polju, od učenika do nastavnika.  

Iako su mnogi verovali da će nakon završetka pandemije onlajn obrazovanje biti “zaboravljeno”, sada postaje sve jasnije da će ono nastaviti da postoji i da će biti sve prisutnije u budućnosti. Iz tog razloga od ključne je važnosti da se posveti pažnja načinima na koji se ono može učiniti kvalitetnijim za sve svoje učesnike, i u formalnom i neformalnom sektoru. Uprkos napretku koji je ostvaren nakon inicijalnog šoka prilikom prelaska na onlajn rad brojni problemi kao što su nedovoljna tehnička pripremljenost nastavnika i edukatora, nedostatak interakcije, nezainteresovanost učenika i nepostojanje adekvatnih metoda za rad u digitalnom prostoru i dalje su sveprisutni.

EduMikser obuke za nastavnike, učenike i omladinske radnike dizanirani su da se uhvate ukoštac sa tim problemima i da kroz inovativne digitalne alate, interaktivne metodologije i praktične primere pomognu kvalitetnu tranziciju iz tradicionalnog u onlajn obrazovanje.  Međutim, kako bi EduMikser platforma bila dovršena i postala besplatno dostupna svim akterima u obrazovanju u Srbiji, potrebna nam je podrška zajednice – svih nas koji želimo da obezbedimo bolje i kvalitetnije obrazovanje za decu i mlade.

BUDŽET:

Završetak procesa kodiranja, modifikovanja teme i grafičkog uređivanja platforme: 62.000 RSD

Testiranje, ažuriranje i ispravljanje grešaka na platformi u pilot fazi: 37.000 RSD

Usluga hostinga platforme u periodu od 24 meseca: 18.000 RSD

UKUPNO: 117.000 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun Udruženja. Za uplate na tekući račun: 

 

 

 

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje Libero Website:  http://libero.org.rs Kontakt:  ivan@libero.org.rs

Udruženje građana Libero je neprofitna organizacija za mlade sa sedištem u Beogradu osnovana 2002. godine. Naš rad usmeren je na promociju prava i položaja mladih u društvu kroz razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja, borbu protiv diskriminacije i promociju demokratske participacije. Od osnivanja implementirali smo desetine međunarodnih projekata, organizovali više od sto događaja kroz koje su prošle stotine mladih i razvili veliki broj inovativnih edukativnih metodologija.

Marina Mihajlovic4.500,00 RSD

Uros Egic4.000,00 RSD

Ana Ivanovic4.000,00 RSD

Milan Tomas5.000,00 RSD

Neda Petrovic4.000,00 RSD

Jelena Nikolic5.000,00 RSD