Podržimo osnivanje Zajednice za mlade umetnike u Lazarevcu 


komentara

UPDATE 08. NOVEMBAR 2022. GODINE

Uz vašu podršku uspeli smo do sada da obezbedimo klavir na kome će više od 100 dece iz Lazarevca imati priliku da uči da svira.

Zajedno možemo da obezbedimo Zajednici za mlade umetnike još i kontrabas, klasične gitare, set bubnjeva, kahon, ukulele, mandoline, digitalnu miksetu i mikrofone koji su im neophodni. Pridružite nam se i podržite svojim donacijama osnivanje Zajednice za mlade umetnike!//

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Preko dve godine naša organizacija radi sa mladim umetnicima iz Lazarevca i stvara bezbedno i inspirativno okruženje koje će im omogućiti da izgrade sebe i sopstveni umetnički izraz, ali i koje će ih podsticati na kritičko posmatranje umetnosti. Do sada smo organizovali preko pedeset radionica i master klas radionica za gitaru, bas, kontrabas, bubanj, produkciju zvuka, didžejing, kao i probe, nastupe i putovanja uz pomoć profesionalnih muzičara, kako džez tako i rok i bluz muzike.  Cilj nam je da omogućimo mladim umetnicima da se razvijaju, nauče da sviraju instrumente koji ih interesuju i da uče od profesionalnih muzičara koji neretko dolaze na radionice i učestvuju u aktivnostima Udruženja. Naša ideja se pokazala kao izuzetno efikasna u edukaciji mladih umetnika, jer smo za samo dve godine okupili preko tridesetoro mladih koji nisu imala nikakva pređašnja iskustva sa formalnim institucijama poput muzičke škole, biblioteke, galerije, pozorišta, ili su pak i prošli kroz njihove sisteme, ali se ipak rade volje pridružuju i uključuju u naš rad, pri čemu im je omogućeno da samostalno kreiraju kulturni život. Prilika u kojoj mladi jedni druge pozivaju da se pridružuju kako bi radili i stvarali je jedinstvena situacija koja je do sad jedino bila moguća u okviru našeg Udruženja. 

Trenutno juniorska sekcija prvog sastava udruženja broji desetak članova, i isto toliko u drugoj postavi, kao i dvadesetak polaznika kurseva.  Plan je da u narednoj sezoni omogućimo da preko 100 dece iz Lazarevca dobije priliku da razvija svoje talente kroz časove glume, gitare, bubnjeva, hora, muzičkih sekcija za osnovce i srednjoškolce, likovnih kurseva i novinarske sekcije. 

Pozivamo vas koji ste svesni vrednosti koju umetnost ima tokom odrastanja, koji vidite prednosti kada mladi podstiču jedni druge na kreativnost i sve one koji shvataju koliko umetnost utiče na slobodu izražavanja i razvijanje kritičkog mišljenja kod mladih da pružite podršku i omogućite nam da osnujemo Zajednicu za mlade umetnike u Lazarevcu.  Potrebno je sakupiti 500.000 RSD kako bismo obezbedili svu neophodnu opremu za obuku, za nastupe i za snimanje mladih umetnika.  

Budžet: 

Različiti muzički instrumenti: 250.000 RSD 

  Digitalna mikseta, mikrofoni, stalci za mikrofone, kablovi i studijske slušalice: 150.000 RSD 

  Slikarski štafelaji, grnčarski točak, palete boje i prateći pribor: 100.000 RSD 

Kampanju za osnivanje Zajednice za mlade umetnike možete podržati donacijom putem platforme Donacije.rs ili uplatom na račun Udruženja muzičkih umetnika “Syncope”.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Support establishment of the Community for Young Artists in Lazarevac

For over two years, our organization has been working with young artists from Lazarevac and creating a safe and inspiring environment that will allow them to build themselves and their own artistic expression, but also encourage them to critically observe art. So far, we have organized over fifty workshops and master classes for guitar, bass, double bass, drums, sound production, DJ-ing, as well as rehearsals, performances, and trips with the help of professional musicians, both jazz and rock and blues music.

Our goal is to enable young artists to develop, learn to play the instruments that interest them and to learn from professional musicians who often come to workshops and participate in the Association's activities. Our idea proved to be extremely effective in the education of young artists, because in just two years we gathered over thirty young people who had no previous experience with formal institutions such as a music school, library, gallery, theater, or even went through their systems. but they still willingly join and get involved in our work, where they are enabled to independently create a cultural life. The opportunity in which young people invite each other to join in order to work and create is a unique situation that until now was only possible within our Association.

Currently, the junior section of the first composition of the association has ten members, and the same number in the second composition, as well as twenty course participants. The plan is to enable over 100 children from Lazarevac to develop their talents in the next season through acting, guitar, drum, choir, music sections for elementary and high school students, art courses and journalism sections.

We invite you, ones that are aware of the value that art has during growing up, ones who see the benefits when young people encourage each other to be creative, and all those who understand how much art affects the freedom of expression and the development of critical thinking in young people, to support and enable us to establish a Youth Community artists in Lazarevac.

We need to collect RSD 500,000 in order to provide all the necessary equipment for training, performances and recording of young artists.

Budget:

→ Various musical instruments: RSD 250,000

→ Digital mixer, microphones, microphone stands, cables and studio headphones: RSD 150,000

→ Painting easels, potter's wheel, paint palettes and accessories: RSD 100,000

You can support the campaign to establish a Community for Young Artists by donating through the platform Donacije.rs or by paying to the account of the Association of Music Artists "Syncope".

Podržimo osnivanje Zajednice za mlade umetnike u Lazarevcu 


komentara

150.000,00 RSD

donirano od 21 donatora za 667 dana

To je 30% od cilja od 500.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 350.000 RSD

Završen 19.09.2022 - 31.12.2022 (102 dana)

UPDATE 08. NOVEMBAR 2022. GODINE Uz vašu podršku uspeli smo do sada da obezbedimo klavir na kome će više od 100 dece iz Lazarevca imati priliku da uči da svira. Zajedno možemo da obezbedimo Zajednici za mlade umetnike još i […]

Opis projekta

UPDATE 08. NOVEMBAR 2022. GODINE

Uz vašu podršku uspeli smo do sada da obezbedimo klavir na kome će više od 100 dece iz Lazarevca imati priliku da uči da svira.

Zajedno možemo da obezbedimo Zajednici za mlade umetnike još i kontrabas, klasične gitare, set bubnjeva, kahon, ukulele, mandoline, digitalnu miksetu i mikrofone koji su im neophodni. Pridružite nam se i podržite svojim donacijama osnivanje Zajednice za mlade umetnike!//

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Preko dve godine naša organizacija radi sa mladim umetnicima iz Lazarevca i stvara bezbedno i inspirativno okruženje koje će im omogućiti da izgrade sebe i sopstveni umetnički izraz, ali i koje će ih podsticati na kritičko posmatranje umetnosti. Do sada smo organizovali preko pedeset radionica i master klas radionica za gitaru, bas, kontrabas, bubanj, produkciju zvuka, didžejing, kao i probe, nastupe i putovanja uz pomoć profesionalnih muzičara, kako džez tako i rok i bluz muzike.  Cilj nam je da omogućimo mladim umetnicima da se razvijaju, nauče da sviraju instrumente koji ih interesuju i da uče od profesionalnih muzičara koji neretko dolaze na radionice i učestvuju u aktivnostima Udruženja. Naša ideja se pokazala kao izuzetno efikasna u edukaciji mladih umetnika, jer smo za samo dve godine okupili preko tridesetoro mladih koji nisu imala nikakva pređašnja iskustva sa formalnim institucijama poput muzičke škole, biblioteke, galerije, pozorišta, ili su pak i prošli kroz njihove sisteme, ali se ipak rade volje pridružuju i uključuju u naš rad, pri čemu im je omogućeno da samostalno kreiraju kulturni život. Prilika u kojoj mladi jedni druge pozivaju da se pridružuju kako bi radili i stvarali je jedinstvena situacija koja je do sad jedino bila moguća u okviru našeg Udruženja. 

Trenutno juniorska sekcija prvog sastava udruženja broji desetak članova, i isto toliko u drugoj postavi, kao i dvadesetak polaznika kurseva.  Plan je da u narednoj sezoni omogućimo da preko 100 dece iz Lazarevca dobije priliku da razvija svoje talente kroz časove glume, gitare, bubnjeva, hora, muzičkih sekcija za osnovce i srednjoškolce, likovnih kurseva i novinarske sekcije. 

Pozivamo vas koji ste svesni vrednosti koju umetnost ima tokom odrastanja, koji vidite prednosti kada mladi podstiču jedni druge na kreativnost i sve one koji shvataju koliko umetnost utiče na slobodu izražavanja i razvijanje kritičkog mišljenja kod mladih da pružite podršku i omogućite nam da osnujemo Zajednicu za mlade umetnike u Lazarevcu.  Potrebno je sakupiti 500.000 RSD kako bismo obezbedili svu neophodnu opremu za obuku, za nastupe i za snimanje mladih umetnika.  

Budžet: 

Različiti muzički instrumenti: 250.000 RSD 

  Digitalna mikseta, mikrofoni, stalci za mikrofone, kablovi i studijske slušalice: 150.000 RSD 

  Slikarski štafelaji, grnčarski točak, palete boje i prateći pribor: 100.000 RSD 

Kampanju za osnivanje Zajednice za mlade umetnike možete podržati donacijom putem platforme Donacije.rs ili uplatom na račun Udruženja muzičkih umetnika “Syncope”.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Support establishment of the Community for Young Artists in Lazarevac

For over two years, our organization has been working with young artists from Lazarevac and creating a safe and inspiring environment that will allow them to build themselves and their own artistic expression, but also encourage them to critically observe art. So far, we have organized over fifty workshops and master classes for guitar, bass, double bass, drums, sound production, DJ-ing, as well as rehearsals, performances, and trips with the help of professional musicians, both jazz and rock and blues music.

Our goal is to enable young artists to develop, learn to play the instruments that interest them and to learn from professional musicians who often come to workshops and participate in the Association's activities. Our idea proved to be extremely effective in the education of young artists, because in just two years we gathered over thirty young people who had no previous experience with formal institutions such as a music school, library, gallery, theater, or even went through their systems. but they still willingly join and get involved in our work, where they are enabled to independently create a cultural life. The opportunity in which young people invite each other to join in order to work and create is a unique situation that until now was only possible within our Association.

Currently, the junior section of the first composition of the association has ten members, and the same number in the second composition, as well as twenty course participants. The plan is to enable over 100 children from Lazarevac to develop their talents in the next season through acting, guitar, drum, choir, music sections for elementary and high school students, art courses and journalism sections.

We invite you, ones that are aware of the value that art has during growing up, ones who see the benefits when young people encourage each other to be creative, and all those who understand how much art affects the freedom of expression and the development of critical thinking in young people, to support and enable us to establish a Youth Community artists in Lazarevac.

We need to collect RSD 500,000 in order to provide all the necessary equipment for training, performances and recording of young artists.

Budget:

→ Various musical instruments: RSD 250,000

→ Digital mixer, microphones, microphone stands, cables and studio headphones: RSD 150,000

→ Painting easels, potter's wheel, paint palettes and accessories: RSD 100,000

You can support the campaign to establish a Community for Young Artists by donating through the platform Donacije.rs or by paying to the account of the Association of Music Artists "Syncope".

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje muzičkih umetnika Syncope Kontakt:  

Udruženje muzičkih umetnika „Syncope“ je utočište umetnika i ljubitelja umetnosti iz Lazarevca. Mi se borimo za novi vid kulturne svakodnevice organizacijom muzičkih radionica, nastupa, književnih večeri i izložbi. Naši sadržaji su nesvakidašnji i kvalitetni, ali lako dostupni i raznovrsni.

Jovan Dimitrijevic15.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Seven Bridges Genomics DOO50.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Aleksandar Stajcic1.000,00 RSD

Marko Markovic15.000,00 RSD

Mirko Milan Kovacevic1.000,00 RSD

Aleksandar Roza3.000,00 RSD

Minja Bogavac1.000,00 RSD

Jelena Milicevic1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Igor Gacic 1.000,00 RSD

Gordana Gacic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno30.000,00 RSD

Jovan Dimitrijevic15.000,00 RSD

Dusko Korlat3.000,00 RSD

Vladimir Garcevic1.000,00 RSD