Obezbedimo pomoć pri školovanju deci iz socijalno ugroženih porodica iz SOS dečijih sela


komentara

Deci iz socijalno ugroženih porodica, podrška u obavljanju školskih obaveza je od izuzetnog značaja.

Većina porodica predstavlјa najbolјe mesto za odrastanje, rast i razvoj dece. Međutim, postoje porodice koje se suočavaju sa brojnim izazovima i teškoćama. Ukoliko su ti izazovi dodatno zakomplikovani socijalno i materijalno teškom situacijom, podrška deci i roditelјima je još potrebnija. Usled navedenih životnih okolnosti, smanjenih kapaciteta roditelja da rade sa decom, omogućavanje sopstvenog prostora za dete i vremena za lični razvoj i obrazovanje deteta, postaje prioritet.

SOS Dečija sela uspevaju da podrže i ohrabre decu da se što bolјe uklope u školsko okruženje, unaprede svoje samopoštovanje i ostvare dobra školska postignuća, kako bi se kada porastu lakše zaposlila i presekla lanac siromaštva i socijalne i ekonomske zavisnosti od okruženja.U okviru našeg Programa jačanja porodice nudimo podršku deci u učenju (pomoć oko konkretnog školskog gradiva), konekciju sa školom i nastavnicima - upoznavanje nastavnika sa kontekstom iz kog deca dolaze i konsultovanje u vezi oblasti na kojima treba raditi sa decom. Deci pružamo podršku kroz individualni rad, aktivno slušanje i pristup prilagođavamo potrebama i kapacitetima deteta, ali i radimo sa njima na unapređivanja samopouzdanja. 

Prvi Program jačanja porodice je nastao 2013. godine u Nišu, a od tada se mreža centara širi na gradove širom Srbije, pa je do sada kroz ovaj program podržano više od 900 porodica, 2000 dece i 1500 roditelja. Više od 98% dece koji su uključeni u naš Program jačanja porodice ostane u svojoj porodici. Pokazalo se da roditelji u ugroženim porodicama često nemaju mogućnost sami da pomognu deci, a ni sredstva da plate privatne časove, te kroz ovaj program angažujemo edukatore koji rade sa decom u svim navedenim aspektima, ali i mnogim drugim. 

Na mesečnom nivou jedan edukator radi 172 sata, a podršku dobije 45 dece.  Koliko je podrška edukatora značajna govori i činjenica da 2 edukatora tokom 6 meseci pruže preko 2000 sati individualne i grupne podrške za 90 dece u našim prostorijama, ali i u porodičnim domovima ili školama koje deca pohađaju.  Edukatori pored podrške koju pružaju deci pomažu i roditeljima unapređujući njihove veštine za podršku deci u učenju, praćenju onlajn nastave, pomažu u saradnji porodice i škole, kao i pri kupovini školskog pribora, opreme, udžbenika i svega što je neophodno da se obezbedi uslovi za školovanje dece. 

Kako bi omogućili da 90 dece dobije podršku edukatora tokom 6 meseci potrebno je sakupiti 688.589 RSD. Pomozite nam da obezbedimo neophodnu podršku za decu iz ugroženih porodica, kako bi nastavili sa školovanjem, živeli u podsticajnom okruženju i ostali u svojim porodicama. 

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije: 

Obezbedimo pomoć pri školovanju deci iz socijalno ugroženih porodica iz SOS dečijih sela


komentara

1.107.132,00 RSD

donirano od 21 donatora za 88 dana

To je 161% od cilja od 688.589 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 418.543 RSD

Uspešno završen 03.10.2022 - 31.12.2022 (88 dana)

Deci iz socijalno ugroženih porodica, podrška u obavljanju školskih obaveza je od izuzetnog značaja. Većina porodica predstavlјa najbolјe mesto za odrastanje, rast i razvoj dece. Međutim, postoje porodice koje se suočavaju sa brojnim izazovima i teškoćama. Ukoliko su ti izazovi […]

Opis projekta

Deci iz socijalno ugroženih porodica, podrška u obavljanju školskih obaveza je od izuzetnog značaja.

Većina porodica predstavlјa najbolјe mesto za odrastanje, rast i razvoj dece. Međutim, postoje porodice koje se suočavaju sa brojnim izazovima i teškoćama. Ukoliko su ti izazovi dodatno zakomplikovani socijalno i materijalno teškom situacijom, podrška deci i roditelјima je još potrebnija. Usled navedenih životnih okolnosti, smanjenih kapaciteta roditelja da rade sa decom, omogućavanje sopstvenog prostora za dete i vremena za lični razvoj i obrazovanje deteta, postaje prioritet.

SOS Dečija sela uspevaju da podrže i ohrabre decu da se što bolјe uklope u školsko okruženje, unaprede svoje samopoštovanje i ostvare dobra školska postignuća, kako bi se kada porastu lakše zaposlila i presekla lanac siromaštva i socijalne i ekonomske zavisnosti od okruženja.U okviru našeg Programa jačanja porodice nudimo podršku deci u učenju (pomoć oko konkretnog školskog gradiva), konekciju sa školom i nastavnicima - upoznavanje nastavnika sa kontekstom iz kog deca dolaze i konsultovanje u vezi oblasti na kojima treba raditi sa decom. Deci pružamo podršku kroz individualni rad, aktivno slušanje i pristup prilagođavamo potrebama i kapacitetima deteta, ali i radimo sa njima na unapređivanja samopouzdanja. 

Prvi Program jačanja porodice je nastao 2013. godine u Nišu, a od tada se mreža centara širi na gradove širom Srbije, pa je do sada kroz ovaj program podržano više od 900 porodica, 2000 dece i 1500 roditelja. Više od 98% dece koji su uključeni u naš Program jačanja porodice ostane u svojoj porodici. Pokazalo se da roditelji u ugroženim porodicama često nemaju mogućnost sami da pomognu deci, a ni sredstva da plate privatne časove, te kroz ovaj program angažujemo edukatore koji rade sa decom u svim navedenim aspektima, ali i mnogim drugim. 

Na mesečnom nivou jedan edukator radi 172 sata, a podršku dobije 45 dece.  Koliko je podrška edukatora značajna govori i činjenica da 2 edukatora tokom 6 meseci pruže preko 2000 sati individualne i grupne podrške za 90 dece u našim prostorijama, ali i u porodičnim domovima ili školama koje deca pohađaju.  Edukatori pored podrške koju pružaju deci pomažu i roditeljima unapređujući njihove veštine za podršku deci u učenju, praćenju onlajn nastave, pomažu u saradnji porodice i škole, kao i pri kupovini školskog pribora, opreme, udžbenika i svega što je neophodno da se obezbedi uslovi za školovanje dece. 

Kako bi omogućili da 90 dece dobije podršku edukatora tokom 6 meseci potrebno je sakupiti 688.589 RSD. Pomozite nam da obezbedimo neophodnu podršku za decu iz ugroženih porodica, kako bi nastavili sa školovanjem, živeli u podsticajnom okruženju i ostali u svojim porodicama. 

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije: 

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Fondacija SOS Dečija sela Srbija Website:  http://fondacija@sos-decijasela.rs Kontakt:  fondacija@sos-decijasela.rs

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija, koja već 18 godina pruža pomoć i podršku deci i mladima u riziku i socijalno-ugroženim porodicama. Mi verujemo da je porodica najbolјe mesto za odrastanje i pravilan razvoj dece i da svako dete treba da živi u toplom, bezbednom i podsticajnom okruženju, kako bi izraslo u zdravu, uspešnu i srećnu osobu i korisnog člana zajednice. Da bismo sprečili izdvajanje dece iz porodice fokusirani smo na preventivni rad i podršku porodicama koje ne uspevaju da samostalno reše životne izazove i na adekvatan način brinu o deci, kao i na pomoć deci i mladima koji su morali biti smešteni u neki vid alternativne brige.

Anonimno50.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Nordeus Fondacija877.100,00 RSD

Pavle Lekovic2.000,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Anonimno50.000,00 RSD

Lap Top Centar DOO20.000,00 RSD

Bojana Bozidar Jankovic2.000,00 RSD

Sladjana Joksovic1.000,00 RSD

Contrast Studios DOO60.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.600,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Damjan Spasojevic1.000,00 RSD

Veran Matic5.000,00 RSD

Anonimno2.346,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Natasa LUJIC586,00 RSD