Obezbedimo osobama sa invaliditetom iz Novog Sada personalnu asistenciju


komentara

Oblačenje, kupanje, pripremanje i konzumiranje hrane, odlazak u toalet, u školu, na posao, obavljanje ličnih, porodičnih i drugih društvenih obaveza nezaobilazan su deo svakodnevice. Deo stanovništva koji čine osobe sa invaliditetom i starije osobe ove aktivnosti obavljaju uz asistenciju. Usluga personalne asistencije pruža mogućnost svim članovima/članicama naše zajednice da imaju izbor i same donose odluke o svom životu. To su osnovni principi samostalnog života svake osobe – uz preuzimanje odgovornosti, kontrolu nad vlastitim životom i pravo na grešku.

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za mart i april 2018. godine, za 5 personalnih asistentkinja i njihove putne troškove. To je ukupan iznos od 451.845 RSD.Oni/e nam trenutno asistiraju u svakodnevnim aktivnostima, a vaša podrška će omogućiti izbor i kontinuiranu uslugu osobama kojima je najpotrebnija. U pitanju su 3 osobe kojima je život bez ove usluge ugrožen i koje imaju potrebu za asistencijom duže od 8 sati dnevno.

Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ova dva meseca, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici.Budžet

Bruto plata za 1 asistenta
27.000 (neto) + 15.888 RSD (porezi i doprinosi)
x 5 asistenata x 2 meseca
= 428.880 RSD

Markica za prevoz
2.296,5 RSD
x 5 asistenata x 2 meseca
= 22.965,00 RSD

UKUPNO: 451.845,00 RSD

Iako je ova kampanja dostigla svoj cilj, donacije su moguće do isteka trajanja kampanje, a sva sredstva prikupljena preko ciljane sume biće iskorišćena za produženje usluge personalne asistencije.

IZVEŠTAJ:

Svi zajedno doprineli smo tome da javnost u Novom Sadu i šire prepozna suštinu usluge personalne asistencije, njen sadržaj i važnost za nas koji je koristimo i za Grad. Većina medija objavila je ujednačenu poruku o tome zašto je ovaj proces i učešće u njemu važan. To je jedan od efekata kampanje, koji je doprineo tome da se okupi veliki broj građana/ki koji su deo svog novca, vremena, prostor, knjige, odeću, prevodilačke i druge usluge uložili u to da ovaj proces uspe, i da se delom nastavi i nakon kampanje.

Kroz ovu kampanju, omogućili smo i više nego što smo planirali:

Uslugu 3 personalne asistentkinje za dve korisnice u Novom sadu kojima je ta usluga potrebna duže od 40 sati nedeljno, neto troškove rada i putne troškove za troje asistenata jednog korisnika u Kanjiži, jednog u Martonošu, jedne korisnice u Subotici, zbog toga što njihove lokalne samouprave ovu uslugu nisu obezbedile ovim korisnicima.

Koristim priliku da se, u ime Centra, još jednom zahvalim svim donatorima, inicijatorkama akcija u okviru kampanje, medijima, saradnicima/ma u različitim njenim segmentima, Građanskim inicijativama, čije su predstavnice u okiru tehničke pomoći TACSO prjekta Evropske komisije predložile da se pokrene kampanja i sugerisale izradu pratećeg spota.

Predsednica Centra
mr Milica Mima Ružičić-NovkovićObezbedimo osobama sa invaliditetom iz Novog Sada personalnu asistenciju


komentara

454.003,00 RSD

donirano od 42 donatora za 90 dana

To je 100% od cilja od 451.845 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 2.158 RSD

Uspešno završen 09.03.2018 - 08.06.2018 (90 dana)

Oblačenje, kupanje, pripremanje i konzumiranje hrane, odlazak u toalet, u školu, na posao, obavljanje ličnih, porodičnih i drugih društvenih obaveza nezaobilazan su deo svakodnevice. Deo stanovništva koji čine osobe sa invaliditetom i starije osobe ove aktivnosti obavljaju uz asistenciju. Usluga […]

Opis projekta

Oblačenje, kupanje, pripremanje i konzumiranje hrane, odlazak u toalet, u školu, na posao, obavljanje ličnih, porodičnih i drugih društvenih obaveza nezaobilazan su deo svakodnevice. Deo stanovništva koji čine osobe sa invaliditetom i starije osobe ove aktivnosti obavljaju uz asistenciju. Usluga personalne asistencije pruža mogućnost svim članovima/članicama naše zajednice da imaju izbor i same donose odluke o svom životu. To su osnovni principi samostalnog života svake osobe – uz preuzimanje odgovornosti, kontrolu nad vlastitim životom i pravo na grešku.

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008. godine. Uslugu od 2009. sufinansira Grad Novi Sad, a ostatak sredstava obezbeđujemo od Rekonstrukcije ženskog fonda, korporativnih donatora i participacije korisnika. U ovom trenutku nam nedostaju sredstva za mart i april 2018. godine, za 5 personalnih asistentkinja i njihove putne troškove. To je ukupan iznos od 451.845 RSD.Oni/e nam trenutno asistiraju u svakodnevnim aktivnostima, a vaša podrška će omogućiti izbor i kontinuiranu uslugu osobama kojima je najpotrebnija. U pitanju su 3 osobe kojima je život bez ove usluge ugrožen i koje imaju potrebu za asistencijom duže od 8 sati dnevno.

Usluga personalne asistencije osnovni je preduslov za samostalni život svih nas koji je širom sveta koristimo. Ne želimo samo da prikupimo sredstva za ova dva meseca, već i da naša zajednica razume i prepozna značaj ove usluge pošto ona, shodno članu 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, predstavlja potencijalno pravo svakog za samostalni život u zajednici.Budžet

Bruto plata za 1 asistenta
27.000 (neto) + 15.888 RSD (porezi i doprinosi)
x 5 asistenata x 2 meseca
= 428.880 RSD

Markica za prevoz
2.296,5 RSD
x 5 asistenata x 2 meseca
= 22.965,00 RSD

UKUPNO: 451.845,00 RSD

Iako je ova kampanja dostigla svoj cilj, donacije su moguće do isteka trajanja kampanje, a sva sredstva prikupljena preko ciljane sume biće iskorišćena za produženje usluge personalne asistencije.

IZVEŠTAJ:

Svi zajedno doprineli smo tome da javnost u Novom Sadu i šire prepozna suštinu usluge personalne asistencije, njen sadržaj i važnost za nas koji je koristimo i za Grad. Većina medija objavila je ujednačenu poruku o tome zašto je ovaj proces i učešće u njemu važan. To je jedan od efekata kampanje, koji je doprineo tome da se okupi veliki broj građana/ki koji su deo svog novca, vremena, prostor, knjige, odeću, prevodilačke i druge usluge uložili u to da ovaj proces uspe, i da se delom nastavi i nakon kampanje.

Kroz ovu kampanju, omogućili smo i više nego što smo planirali:

Uslugu 3 personalne asistentkinje za dve korisnice u Novom sadu kojima je ta usluga potrebna duže od 40 sati nedeljno, neto troškove rada i putne troškove za troje asistenata jednog korisnika u Kanjiži, jednog u Martonošu, jedne korisnice u Subotici, zbog toga što njihove lokalne samouprave ovu uslugu nisu obezbedile ovim korisnicima.

Koristim priliku da se, u ime Centra, još jednom zahvalim svim donatorima, inicijatorkama akcija u okviru kampanje, medijima, saradnicima/ma u različitim njenim segmentima, Građanskim inicijativama, čije su predstavnice u okiru tehničke pomoći TACSO prjekta Evropske komisije predložile da se pokrene kampanja i sugerisale izradu pratećeg spota.

Predsednica Centra
mr Milica Mima Ružičić-Novkovićpodeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Veran Matic6.500,00 RSD

Radnja Halogen 6.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Jasmina Erker1.000,00 RSD

Dejan Piric500,00 RSD

Zorana Pavlica 2.050,00 RSD

Milan Ivanovic10.000,00 RSD

Ivan Šećerov 1.000,00 RSD

Sanja Copic1.000,00 RSD

Nataša Nenin 10.000,00 RSD

Milos Jankovic1.000,00 RSD

Mima Ružičić Novković 3.000,00 RSD

Privredna komora Vojvodine 10.000,00 RSD

Ivana Radojičić-Stjepanović 3.500,00 RSD

Mima Ružičić Novković 10.000,00 RSD

Mima Ružičić Novković 5.500,00 RSD

Prilozi građana iz McDonald's restorana 246.356,00 RSD

Inicijativa Cracker i Centar Živeti Uspravno 31.000,00 RSD

Mima Ružičić Novković1.000,00 RSD

Nataša Lovre3.200,00 RSD

Mima Ružičić Novković 17.340,00 RSD

Nataša Lovre5.000,00 RSD

Marija Vrebalov2.000,00 RSD

Milica Ružičić 5.000,00 RSD

Mima Ružičić Novković 100,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Organizacija i usluge 20.000,00 RSD

Prevodilačko srce 9.200,00 RSD

RACIO PLUS 10.000,00 RSD

Sergej Vujačić1.000,00 RSD

Zoran Peruničić2.000,00 RSD

Tatjana Kalezic5.000,00 RSD

Ana Koeshall2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno4.300,00 RSD

Ana Koprivica3.541,00 RSD

Milica Kravic1.000,00 RSD

Milos Jankovic1.000,00 RSD

Aleksandra Vesic2.000,00 RSD

Radoslav Ruzicic1.000,00 RSD

Nathan Koeshall1.916,00 RSD